Partners

De Zomer Natuur Challenge is een samenwerking van allerlei partijen binnen en buiten het programma Groen doet goed. Hieronder zijn de samenwerkingspartners genoemd die bij de Zomer Natuur Challenge betrokken zijn. 

Groen doet goed partners

Groen doet goed is een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie, Provincie Utrecht en tien Utrechtse gemeentes. Deze gemeentes zijn vertegenwoordigd door lokale Natuur- en Milieueducatie (NME) diensten. Deze NME-diensten verzorgen activiteiten en lesmaterialen om zowel jong als oud kennis te laten maken met natuur en milieu. Al deze gemeenten en de Provincie Utrecht leveren een bijdrage aan de Zomer Natuur Challenge door mee te werken aan de ontwikkeling, opnames en bekendmaking van de challenges. De tien Utrechtse Groen doet goed gemeenten zijn:

Lokale netwerken Groen doet goed gemeentes

Binnen de Groen doet Goed gemeenten werkt een netwerk van lokale partijen samen om zoveel mogelijk kinderen de natuur te laten beleven. Dit netwerk bestaat uit verschillende NME-centra, scholen, kinderenopvangen, kinderboederijen, welzijnsorganisaties, sportorganisaties, vrijwilligersgroepen, natuurbeheerders, IVN-vrijwilligersafdelingen en vele kleine en grote ondernemers en zzp’ers. 

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk de natuur is. Dit doen we door hen zelf de natuur te laten beleven. Met onze 150 professionals, 26.000 leden en 161 vrijwilligersafdelingen in heel Nederland organiseren we projecten, campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten. 

Lokale IVN-vrijwilligersafdelingen

In de provincie Utrecht zijn tien lokale IVN-afdelingen actief, met in totaal ca. 2000 leden. Zij organiseren natuuractiviteiten voor jong en oud. Veel van deze afdelingen hebben een speciale werkgroep gericht op kinderactiviteiten. 

Kidsproof

Kidsproof is een onlineplatform voor ouders waarop kinderactiviteiten te vinden zijn. Via hun website, blogs, nieuwsbrieven en sociale media bereiken zij in Utrecht tienduizenden ouders (en daarmee kinderen) per maand. 

De Zomer Natuur Challenge wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht en het K.F. Heinfonds. 

p

KF Hein