Tuinkaart

De Tuinkaart is een inspiratiebron om bewoners de tuin op een nieuwe manier te laten beleven. In de Tuinkaart staat informatie over bepaalde onderdelen van de tuin zoals planten, bomen, dieren of andere tuinelementen.

Met de Tuinkaart activeer je niet alleen de bewoners, je betrekt daar ook mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners bij. Voor veel bewoners is het zelfstandig hanteren van de Tuinkaart te hoog gegrepen, begeleiding is vaak noodzakelijk. Samen de tuin bezoeken is zoveel leuker en is goed tegen eenzaamheid. Voor begeleiders verzorgt IVN een korte bijeenkomst over het gebruik van de Tuinkaart. Met de Tuinkaart geef je een extra service aan de mantelzorgers, bied je een nieuwe uitdaging aan je vrijwilligers en heb je een middel in handen om buurtbewoners bij de instelling te betrekken.

Tuinkaart IVN Grijs, Groen & Gelukkig

Een tuinkaart biedt een meerwaarde doordat het gemakkelijk en laagdrempelig is in het gebruik. De natuur biedt, zeker ondersteund door de tuinkaart, aanknopingspunten voor ouderen om in gesprek te gaan, zowel met elkaar als met families en verzorgenden (Wang & Macmillan, 2013; Elings, 2006) en vermindert zo gevoelens van eenzaamheid (Sugiyama & Thompson, 2007). Dit geldt ook voor dementerenden, waarbij gesprekken gebaseerd op informatie uitwisselen niet meer goed aansluiten (www.alzheimer-nederland.nl). Er is geen training of bijscholing nodig. Zo kan gemakkelijk ondersteuning worden geboden aan verzorgend personeel dat wel meer wil met groen, maar behoefte heeft aan handvatten (Sugiyama & Thompson, 2007). Daarnaast kan de tuinkaart ook gemakkelijk worden gebruikt door andere bezoekers of familie.

‘Ik ben nieuw als vrijwilliger in deze instelling. Ik vind het soms lastig om in contact te komen met de bewoners, omdat ze nog maar zo weinig weten. Met de Tuinkaart heb ik concrete aanknopingspunten voor een gesprek. Ik weet zelf wel wat van tuinieren, maar het is toch verrassend wat er in dat gidsje staat. Een bezoek aan de tuin is nu een feest en we knopen er nog een gezellig bakkie koffie aan vast. Echt leuk om zo samen uit te zijn!’ Toos Verbrugge, vrijwilliger.

Vrijblijvend gesprek

Wij komen graag langs om de Tuinkaart en ons overige aanbod te presenteren. Neem vrijblijvend contact op met de IVN Servicedesk: 020 622 8115 of servicedesk@ivn.nl