Werkgroep Heemtuin

Plattegrond van de heemtuin:

Heemtuin in vogelvlucht

De Heemtuin ligt westelijk van het kasteelpark aan de Hoge Hoffweg.

Locatie heemtuin

De werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van de heemtuin, het registreren van wat er allemaal groeit en het geven van informatie over de flora en achtergronden.

Nieuws uit de heemtuin, juli 2023:
In de Heemtuin is door de gemeente een groot insectenhotel geplaatst. We zijn de tweede plek waar dat is gebeurd, het andere staat in een boomgaard van De Geer. Gelijktijdig vroeg de aannemer die het gemeentegroen maait, of er in de Heemtuin een gebiedje is waar we meer soorten planten willen. De Perenboomgaard is in het voorjaar mooi geel van de Boterbloem, maar naast heel veel Glanshaver bloeide er weinig. Op aanraden van onze leverancier De Cruydthoeck zijn we “molshopen” gaan maken samen met de buitendienst van de gemeente; stukjes van 50 x 50 cm hebben we afgeplagd, daar dan de grond wat losgemaakt en ingezaaid met Margriet, Knoopkruid, enzovoort. Langzamerhand zaait het zich wat uit. Dan hebben we vanaf dit het maaibeleid wat aangepast in de boomgaard. In het vroege voorjaar zetten we de grassen op achterstand door al in april te maaien, nu juni/juli, is een deel gemaaid en straks aan het eind van het seizoen wordt een ander deel gemaaid met een kleine overlap (die dan dus drie maaibeurten gehad heeft). Verder gaat de aannemer gewonnen zaden uit maaisels hier uit de gemeente gebruiken om de diversiteit in de Pernboomgaard te vergroten. Hopelijk hebben de gebruikers van het insectenhotel straks wat meer voedselplanten in de directe omgeving…

Ook leuk om van op de hoogte te blijven:
Op het Rivierduin is er van bijna alle soorten die we konden kopen bij De Cruydthoeck bloei geweest of nog gaande. ARK Rewilding heeft een Zoekkaart Rivierduinplanten gemaakt van het rivierduin van de Ooipolder. De werkgroep heeft een hele klus om de Heermoes weg te krijgen die in Ruigte en Poel alle ruimte heeft genomen.

Helpende handen zijn welkom en kunnen zich aanmelden op heemtuin@vnmw.nl

Klik hier voor het Heemtuin Logboek

 

Het aanleggeHeemtuin eilandn van de heemtuin is één van de eerste aktiviteiten geweest die de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede na haar oprichting in gang heeft gezet. Uitgangspunt daarbij was om op kleine schaal de diversiteit aan natuurlijke vegetatietypen in de omgeving weer te geven. De Rijn is met haar wisselende waterstanden en verlegging van stroomgeulen in hoge mate bepalend geweest voor de vorming van de bodem, vegetatie en landschap rondom Wijk.

Kenmerkend zijn de zandige ruggen dicht langs de rivier (rivierduinen) en de nattere laaggelegen delen daarachter met een vaak zware kleibodem, afgewisseld met strangen stilstaand Heemtuin overzichtwater. De afwisseling van hogere en lagere gronden met verschillen in bodemsamenstelling en vochtgehalte, de talrijke overgangen van land naar al dan niet stromend water en de verschillen in microklimaat zorgen voor een grote verscheidenheid aan leefomstandigheden voor plant en dier. Het is deze verscheidenheid die zorgt voor de zeer soortenrijke “stroomdalflora” en die model staat voor de heemtuin.

Voor iedereen die meer wil lezen over de aanleg en het onderhoud van natuurtuinen is met deze link een uittreksel terug te vinden van het boek dat de werkgroep “Heemtuin” van VNMW/IVN begin negentiger jaren gebruikt heeft:

De theorie van Dr. G. Londo

We onderscheiden de volgende gebiedjes:

1. Bloemenheuvel
2. Graanakker met akkeronkruiden
3. Nat hooiland
4. Kruidentuin met walmuur
5. Stinzenhoek
6. Rivierduin
7. Ruigte
8. Poel
9. Meander en knotwilgen
10. Griend en Essenhakhout
11. Dijkhelling in rivierbocht
12. Perenboomgaard
13. Elzenbroekbos
14. Vogelbosje

Heemtuin kruidentuinHet realiseren van de doelstellingen vergt tijd en vooral ook onderhoud. Er moet van tijd tot tijd gemaaid worden, de paden moeten geschoffeld, de kruidentuin gewied, wilgen en andere struiken gesnoeid, blad geharkt en, helaas, ook rommel opgeruimd. Daar zorgen de werkgroepleden voor. Omdat de werkgroep de laatste jaren handen te kort komt om meer te doen dan alleen het onderhouden van de tuin en zelfs dat niet helemaal bij kan houden, neemt de gemeente soms een deel van de werkzaamheden over. In mei, juni, juli en september is er het meeste werk te doen, dan werken we gemiddeld eens in de twee weken een ochtend in de tuin. In de rest van het jaar is het eens in 3 à 4 weken.

Ben je geïnteresseerd om mee te helpen dan zul je met open armen ontvangen worden, want er zijn altijd handen tekort!
Meld je aan via heemtuin@vnmw.nl

Er wordt meestal op de maandagochtend gewerkt, van half 10 tot rond 12 uur.