Werkgroep Heemtuin

Plattegrond van de heemtuin:

Heemtuin in vogelvlucht

De Heemtuin ligt westelijk van het kasteelpark aan de Hoge Hoffweg.

Locatie heemtuin

De werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van de heemtuin, het registreren van wat er allemaal groeit en het geven van informatie over de flora en achtergronden.

Klik hier voor het Heemtuin Logboek

 

 

Het aanleggeHeemtuin eilandn van de heemtuin is één van de eerste aktiviteiten geweest die de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede na haar oprichting in gang heeft gezet. Uitgangspunt daarbij was om op kleine schaal de diversiteit aan natuurlijke vegetatietypen in de omgeving weer te geven. De Rijn is met haar wisselende waterstanden en verlegging van stroomgeulen in hoge mate bepalend geweest voor de vorming van de bodem, vegetatie en landschap rondom Wijk.

Kenmerkend zijn de zandige ruggen dicht langs de rivier (rivierduinen) en de nattere laaggelegen delen daarachter met een vaak zware kleibodem, afgewisseld met strangen stilstaand Heemtuin overzichtwater. De afwisseling van hogere en lagere gronden met verschillen in bodemsamenstelling en vochtgehalte, de talrijke overgangen van land naar al dan niet stromend water en de verschillen in microklimaat zorgen voor een grote verscheidenheid aan leefomstandigheden voor plant en dier. Het is deze verscheidenheid die zorgt voor de zeer soortenrijke “stroomdalflora” en die model staat voor de heemtuin.

Voor iedereen die meer wil lezen over de aanleg en het onderhoud van natuurtuinen is met deze link een uittreksel terug te vinden van het boek dat de werkgroep “Heemtuin” van VNMW/IVN begin negentiger jaren gebruikt heeft:

De theorie van Dr. G. Londo

We onderscheiden de volgende gebiedjes:

1. Bloemenheuvel
2. Graanakker met akkeronkruiden
3. Nat hooiland
4. Kruidentuin met walmuur
5. Stinzenhoek
6. Rivierduin
7. Ruigte
8. Poel
9. Meander en knotwilgen
10. Griend en Essenhakhout
11. Dijkhelling in rivierbocht
12. Perenboomgaard
13. Elzenbroekbos
14. Vogelbosje

Heemtuin kruidentuinHet realiseren van de doelstellingen vergt tijd en vooral ook onderhoud. Er moet van tijd tot tijd gemaaid worden, de paden moeten geschoffeld, de kruidentuin gewied, wilgen en andere struiken gesnoeid, blad geharkt en, helaas, ook rommel opgeruimd. Daar zorgen de werkgroepleden voor. Omdat de werkgroep de laatste jaren handen te kort komt om meer te doen dan alleen het onderhouden van de tuin en zelfs dat niet helemaal bij kan houden, neemt de gemeente soms een deel van de werkzaamheden over. In mei, juni, juli en september is er het meeste werk te doen, dan werken we gemiddeld eens in de twee weken een ochtend in de tuin. In de rest van het jaar is het eens in 3 à 4 weken.

Ben je geïnteresseerd om mee te helpen dan zul je met open armen ontvangen worden, want er zijn altijd handen tekort!
Meld je aan via info@vnmw.nl .

Er wordt meestal op de maandagochtend gewerkt, van half 10 tot rond 12 uur.