Werkgroepen

De werkgroepen vormen het hart van de vereniging. Ieder najaar maken die allemaal een programma met activiteiten, dat het jaar erop wordt uitgevoerd.

Groenberaad
Bij diverse plannen en projecten over het openbaar groen is de werkgroep Groenberaad betrokken. De werkgroep  denkt constructief mee over de plannen en het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede en andere overheden. Ook voert de werkgroep eigen projecten uit voor het openbaar groen.

Heemtuin
De heemtuin geeft een weerspiegeling van alle landschapselementen (dijk, rivier, akkers, boomgaard) die de omgeving van Wijk bij Duurstede kenmerken. De werkgroep verzorgt het onderhoud van de heemtuin.

Landschapsbeheer
De werkgroep trekt er in de herfst en winter er op uit om wilgen te knotten. In de zomer snoeien ze heggen en onderhouden ze enkele wandelpaden.

Natuureducatie
De werkgroep Natuureducatie wil door middel van diverse activiteiten mensen weer in contact brengen met de natuur in en om Wijk bij Duurstede.

Opgeruimd Wijk
Vrijwilligers houden elk in hun eigen tijd een stukje Wijk bij Duurstede vrij van zwerfafval. Enkele keren per jaar wisselen ze ervaringen uit en gaan ze dat gezamenlijk opschonen, zoals op de landelijke opschoondag.

Vogels
De werkgroep trekt er zomers en winters op uit om de vogels te tellen en de waarnemingen door te geven aan landelijke organisaties. Regelmatig zijn er excursies naar vogelrijke gebieden.

Floragroep
Zij inventariseren de flora in de bermen van de gemeente Wijk bij Duurstede. Flora inventarisatie van andere terreinen: Nevengeul, Wadi’s en Gravenbol.
Onderhoud van Natuurveld Noorderwaard