1. Bloemenheuvel

Naast onze graanakker, lag al vanaf de start begin negentiger jaren, een stuk plantsoen dat verder niet onderhouden werd, alleen af en toe kort teruggezet. Toen we in 2019 samen met de gemeente aan de revitalisering van de Heemtuin gingen werken, kwamen we met afgeplagde grond te zitten. Vanaf dat moment is deze heuvel ons gronddepot. Op grond die af en toe door de mens verstoord wordt, gaan ruderale planten groeien. Men vindt ruderale gronden vaak naast landbouwgrond, voordat er een fietspad en daarna een bosperceel komt. Dit is hier ook een beetje het geval. Naast een bouwplaats ontstaat ook vaak ruderale plantengroei. We hebben er een zéér kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel voor bijen, vlinders en vogels op ingezaaid. Er staan éénjarige akkerbloemen, tweejarige en vaste soorten voor matig tot zeer voedselrijke, niet te zware gronden in het bewoonde gebied. Niet  al te vochtig  en doordat het een heuvel is, zal het vocht inderdaad wat dieper zitten. Dit mengsel heeft een bloemrijk resultaat vanaf het eerste jaar.

Jaarlijks maaien tussen oktober en februari. Mooi, omdat de graanaker ook in oktober gemaaid moet worden. Na enkele jaren (bijv. na derde winter) de grond licht verstoren.

Het mengsel dat wij voor de “Bloemenheuvel” afnemen van De Cruijdthoeck:

https://www.cruydthoeck.nl/winkel/ruderaal-mengsel-b1-met-n-en-tweejarige-soorten/p78

De soorten die we met het mengsel meteen een voorsprong wilden geven zijn:

Anchusa officinalis – Gewone ossentong

Anthemis arvensis – Valse Kamille

Anthemis tinctoria – Gele kamille

Berteroa incana – Grijskruid

Carum carvi – Karwij

Cichorium intybus – Wilde cichorei

Daucus carota – Peen

Dipsacus fullonum – Grote kaardebol

Echium vulgare – Slangenkruid

Erodium cicutarium – Gewone reigersbek

Fumaria officinalis – Gewone duivenkervel

Geranium dissectum – Slipbladige ooievaarsbek

Glebionis segetum – Gele ganzenbloem

Isatis tinctoria – Wede

Leucanthemum vulgare – Gewone margriet

Malva moschata – Muskuskaasjeskruid

Malva sylvestris – Groot kaasjeskruid

Matricaria chamomilla – Echte kamille

Melilotus albus – Witte honingklaver

Melilotus officinalis – Citroengele honingklaver

Oenothera biennis – Middelste teunisbloem

Oenothera glazioviana – Grote teunisbloem

Onopordum acanthium – Wegdistel

Papaver dubium – Bleke klaproos

Papaver rhoeas – Grote klaproos

Raphanus raphanistrum – Knopherik

Reseda lutea – Wilde reseda

Reseda luteola – Wouw

Securigera varia – Bont kroonkruid

Sinapis alba – Witte mosterd

Sinapis arvensis – Herik

Tripleurospermum maritimum – Reukeloze kamille

Verbascum densiflorum – Stalkaars

Verbascum phlomoides – Keizerskaars

Vicia sativa subsp. nigra – Smalle wikke

Vicia villosa – Bonte wikke

Links naar natuurgebieden met “ruderale kruiden” zijn niet te geven:

Met ruderale standplaatsen worden terreinen bedoeld waar er een (sterke) bodemverstoring heeft plaatsgevonden of waar zelfs materiaal van elders is aangevoerd. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer voormalig akkerland, verlaten spoorwegterreinen en opgehoogde gronden.

In de pers:

https://www.ecopedia.be/bwk/bwk-ruderale-ruigte-pioniersvegetatie-ku

Wandeling door zo’n landschap:

Net als natuurgebieden zijn ook wandelingen niet te noemen. Je komt ze toevallig tegen en heeft ze misschien nu leren herkennen.

Terug naar Werkgroep Heemtuin