13. Elzenbroekbos

Vanaf het wandelpad is al goed zichtbaar dat er bij de aanleg van dit gebiedje flink wat grond is afgegraven om het gewilde vegetatietype mogelijk te maken. “Het Broek”, het woord is onzijdig en komt waarschijnlijk van het Duitse “Bruch”, dat “Moeras” betekent. Door het afgraven probeerden we dat ook inderdaad te bereiken. Een hoge waterstand, de wortels van de flora vinden snel water, trekt weer andere planten aan en dat is een beetje de bedoeling van onze Heemtuin.

HeemtuinAan de oever hebben we allerlei oevervegetatie geplant, maar om de vier soorten Zegge gaat het. In 2019 hebben we aangeplant:

Iets van de oever af, na de eerst rij Elzen:

Hangende zegge: https://wilde-planten.nl/hangende%20zegge.htm

Direct aan de waterkant in een lint van ieder 5 planten:

Hoge cyperzegge: https://wilde-planten.nl/hoge%20cyperzegge.htm

Oeverzegge: https://wilde-planten.nl/oeverzegge.htm

Aan de waterkant stond al sinds 2017 van ieder een pol:

Pluimzegge: https://wilde-planten.nl/pluimzegge.htm

Moeraszegge: https://wilde-planten.nl/moeraszegge.htm

In dat jaar hadden we ook al geplant, ver van de oever af, al over de helft van het Broekbos:

Slanke zegge: https://wilde-planten.nl/slanke%20zegge.htm

We zullen ook de komende jaren grote pollen soorten Zegge proberen te laten groeien tussen de Elzen die we voor ons Broekbos hebben gekozen.

Het beheer van het Elzenbroekbos bestaat uit het in toom houden van planten die de planten die je er graag ziet gaan overwoekeren. Braam, Klimop en Haagwinde (Pispotje), waarvan Klimop het eenvoudigst is. Af en toe zullen Elzen bijgeplaatst moeten worden.

Links naar natuurgebieden met broekbossen:

https://www.zumpe.nl/vegetatie/

In de pers:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-zeldzame-rijkdom-van-het-moerasbos~b2521d65/

Wandeling door broekbossen:

https://www.utrechtslandschap.nl/oostbroek

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/lusthof-de-haeck

Terug naar Werkgroep Heemtuin