Agenda

Het bestuur van de VNMW vergadert 6 keer per jaar, op de 2e donderdag van januari, maart, mei, juli, september en november. De voorjaars-ALV is in april, de najaars-ALV (tevens plandag) is in oktober.

Maart

Woensdag 8 maart 2023 Verkiezingen en Natura 2000, film (Calypso)

Donderdag 9 maart 2023 Bestuur

Zaterdag 11 maart 2023 NL Doet, vergroenen Kinderboerderij (09:30)

Zaterdag 18 maart Landelijke Opschoondag Opgeruimd Wijk

April

Dinsdag 4 april 2023 Algemene ledenvergadering (20:00)