2. Graanakker met akkeronkruiden

Akkers zijn stukken land die worden bewerkt en ingezaaid of beplant met een cultuurgewas dat meestal jaarlijks wordt geoogst. In de kruidlaag komen verschillende kenmerkende “onkruiden” voor die men in de huidige akkerbouw vrijwel niet meer aantreft. De Heemtuin heeft een graanakker aangelegd met als doel de specifieke onkruidflora te behouden. De granen zaaien we er voornamelijk bij uit, omdat de diverse onkruiden dan minder gauw plat slaan, de tere, ranke stengels vinden steun aan de stevige graanhalmen. Bovendien voorkom je een sterke grassenontwikkeling.

heemtuin akker

De akker wordt in het najaar, oktober meestal, in opdracht van de gemeente door een bedrijf bewerkt. Nadat er is gemaaid, het maaisel z’n zaad en graankorrels heeft kunnen laten vallen, wordt er geploegd en geëgd. Begin november hebben de vrijwilligers de zaden en granen aangeschaft en gaan we zaaien. Eigenlijk zouden de akkeronkruiden zichzelf steeds meer moeten uitzaaien en doe je hooguit wat extra’s tussen de granen, maar wij hebben die ervaring nog niet en gaan ieder jaar nog voor maximale bloei.

heemtuin akker

Het mengsel dat wij afnemen van De Cruijdthoeck:

https://www.cruydthoeck.nl/media/content/Productbladen%202018/Samenstelling%20A6%20Akkerbloemenmengsel%202018.pdf

We zaaien voor de winter samen met wintertarwe, -gerst, haver en eenkoorn:

Agrostemma githago – Bolderik

Centaurea cyanus – Korenbloem

Consolida regalis – Wilde ridderspoor

Glebionis segetum – Gele ganzenbloem

Matricaria chamomilla – Echte kamille

Misopates orontium – Akkerleeuwenbek

Papaver dubium – Bleke klaproos

Papaver rhoeas – Grote klaproos

Silene conica – Kegelsilene

Silene gallica – Franse silene

Silene noctiflora – Nachtkoekoeksbloem

Tripleurospermum maritimum – Reukeloze kamille

Vaccaria hispanica – Koekruid

En dan doet de natuur de rest, kan het wel eens mee-, maar ook wel eens tegenvallen doordat er net op het verkeerde moment na warme periode, opeens toch weer vorst komt. “Da’s de natuur”, zeggen we dan tegen elkaar.

Links naar natuurgebieden met “Graan-/onkruidakkers”:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/corversbos

http://www.doorniknatuurakkers.nl/natuurakkers/

http://hetreestdal.nl/?p=6598

In de pers:

https://www.trouw.nl/home/waar-zijn-de-korenbloemen-gebleven-~a9825097/

Wandeling door zo’n landschap:

http://wandelroutes.maakjeroute.nl/wandelen.bij/vorden/wandeling.html?wandeling=zzc78416109a636818526ac6068c4c5501&title=c2d17_wandelroute_stam

Terug naar Werkgroep Heemtuin