7. Ruigte

De ruigtevegetatie van de natte grond,  staat beschreven bij de tekst over de oeverbegroeiing van de dijkhelling,  de poel en  van de meander . In dit deel van de Heemtuin kan een ander soort ruigtevegetatie ontstaan, namelijk die van de droge gronden. Ruigtevegetaties hebben vaak een lintvormig patroon, zoals op de overgang tussen grasland en struweel of bos.

Er moet een bepaalde mate van voedselrijkdom aanwezig zijn voor de ontwikkeling van een ruigtevegetatie. Op de droge gronden kunnen plantengemeenschappen ontstaan die behoren tot de orde van Haagwinde (Haagwinde, Koninginnekruid en Dauwbraam) en de orde van de Bijvoet (Brandnetel, Akkerdistel, Speerdistel,Witte dovenetel, Bijvoet, Grote klis en Boerenwormkruid). St Janskruid kan op voedselarme grond gaan overheersen.

heemtuin ruigte

Het beheer bestaat uit één keer per jaar maaien. Voor het beheer van dit gebiedje, moet je goed kijken naar de plantsamenstelling. Wanneer Brandnetel en de Akkerdistel gaan overheersen zal vaker gemaaid moeten worden. Deze soorten zijn namelijk indicatoren voor grote voedselrijkdom. Krijgen soorten als Marjolein en Gewone agrimonie de overhand, dan is er sprake van een voedselarm milieu en zal één maal per twee jaar maaien voldoende zijn. Er wordt per jaar bekeken wanneer er gemaaid moet worden, bij voorkeur vroeg in het voorjaar. De afgestorven planten van het vorig seizoen, bieden ruimte voor overwintering  aan allerlei  soorten insecten of leveren zaden als voedsel dienen voor vogels. Wanneer een maaifrequentie van om het jaar volstaat, kan de ruigte ook opgedeeld worden in gebieden met een verschillend maaibeleid. Op die manier wordt extra variatie gecreëerd. Het maaisel direct afvoeren.

Links naar natuurgebieden met ruigte:

https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/maas-en-peel/keent/

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23041

In de pers:

https://www.trouw.nl/groen/het-lieveheersbeestje-houdt-van-de-stad~a75b08cf/

Wandeling door zo’n landschap:

http://recreatie.middendelfland.net/gebieden/broekpolder.htm

https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/ommetje-seldensate/

Terug naar Werkgroep Heemtuin