Vogels in vogelvlucht

‘Vogels in vogelvlucht’ belicht de wondere vogelwereld van verschillende kanten.

Als start dient een Powerpointserie voor de boven- en onderbouw.

Vogels in vogelvlucht

Daarna komen op 5 posten de volgende facetten aan de orde:

 1. Horen, zien, stappen en happen
  Over ogen, poten en snavels in relatie tot voedsel
  ..
 2. Veren maken de vogel
  Vogelveren nader bekeken
  ..
 3. Vogels op reis
  Trekvogels en standvogels
  ..
 4. Jonge vogels
  Nesten, eieren en broedzorg
  ..
 5. Iedere vogel zijn eigen plekje
  Niet iedere vogel voelt zich overal thuis

Voorbereiding begeleiders

Op Vogels in vogelvlucht – Voorbereiding begeleiders vind je PDF-bestanden waarin elke post uitgebreid belicht wordt. Begeleiders die helpen bij een klassenbezoek kunnen zich hiermee voorbereiden, als zij geen tijd hebben om naar een voorbereidingsbijeenkomst te komen.

Quiz

Is de klas op bezoek geweest? Voor groep 5 t/m 8 bieden wij als naverwerking een Powerpointquiz aan. Mail naar ivn.vawa.internet@gmail.com voor meer informatie.

Huur

Het is mogelijk om dit project voor een bepaalde periode te huren.
Informatie hierover is te verkrijgen bij Wil Koopman, tel. 040-2017955 of e-mail wiljakoopman@onsmail.nl.

Overzicht van alle natuurprojecten