Tongelreepdal

De Tongelreep is een laaglandbeek die ontspringt bij Neerpelt (België). De beek loopt over Valkenswaards en Waalres grondgebied naar Eindhoven, waar hij uitkomt in de Dommel.

Kenmerk van een laaglandbeek is het geringe verval, en daardoor de vele meanders (bochten) in de loop. In het midden van de 20e eeuw is de Tongelreep verregaand rechtgetrokken, om ten behoeve van de landbouw snel regenwater te kunnen afvoeren.
Inmiddels zijn de inzichten op dat gebied veranderd. Door de snelle afwatering raakt het omringende land makkelijk verdroogd. De Tongelreep mag weer meanderen en daarvoor zijn sinds 2010 beekherstelprojecten uitgevoerd.

De nieuwe meanders zijn in het Valkenswaardse gedeelte van de beekloop alweer aardig begroeid geraakt. Het is bijna alsof het hier altijd zo geweest is. Ingeklemd tussen beek en golfterrein loopt er een pad vanaf het Achtereind (gemeente Waalre) naar Valkenhorst. Af en toe is er zicht op enkele visvijvers aan de oostzijde van de Tongelreep.

phegeavlinders

Meer foto’s

Informatie van Waterschap De Dommel over dit gebied