Voorlopers en nakomers

Voorlopers en nakomers

Valkenswaard-Waalre 20 maart 2022

Een tuin waaraan in de loop van veel jaren weinig “onderhoud” is gepleegd vertoont in de loop van de tijd duidelijke veranderingen. Dat is ook wel te verwachten want waar elders zie je dat niet aan of in? Veroudering staat vast en is op vele plekken te zien. Ook het verdwijnen van planten vindt plaats en daarentegen vaak ook is er het verschijnen van nieuw spontaan materiaal.

Al naar de aard van het gebeuren wordt het door de tuinier als gewenst of ongewenst beoordeeld. Maar tegelijk wordt duidelijk dat niet alles wat de natuur biedt altijd in goede aarde valt. De term “onkruid” wordt dan al gauw gebruikt. Iets minder weliswaar de laatste jaren want de waardering van deze veranderingen verandert in de loop van de tijd. We hebben het nu over “Stoepplantjes” en gaan er zelfs naar op zoek. Zonder gifspuit! Vaak is het de moeite waard om met de nieuwkomers om te gaan en er de kwaliteiten van te ontdekken.
Zo is ook daarin een groeiproces gaande en ontstaan er door de tijd andere beelden.

Voorlopers worden al dan niet opgevolgd door nakomers. Het duidt op lente en vernieuwing. Klassieke voorbeelden zijn te vinden in bolgewassen, katjes, vlinders, insecten, padden, egels, enz. Spreiding in de ontwikkeling is vooral bij bolgewassen goed te zien zoals bij de alom bekende sneeuwklokjes en crocussen. We kijken immers allemaal uit naar het eerste exemplaar en de daarop volgende. Maar hoe lang het proces gaande is dat er steeds weer nieuwe komen wordt nauwelijks opgemerkt.

Het blijkt behoorlijk ver uiteen te lopen. Hetzelfde geldt voor veel andere plantensoorten. Naar de vroegelingen wordt uitgekeken en naar de volgers minder ook al verdienen ze evenveel aandacht. Feit is dat die vroegelingen vaak eigenlijk te vroeg zijn. Er zijn nog maar weinig insecten die op bezoek komen. En daar is het de plant tenslotte toch om te doen.

Prunus autumnalis

Dit toch ongewone jaar 2022 laat op de bijgevoegde foto’s zien hoe het verloop van de ontwikkelingen deze keer is. Dan valt op dat er een overbekende en het hele jaar door aanwezige plant ontbreekt. Een andere afbeelding uit een eerder jaar vertoont een overdaad meizoentjes op ongeveer dezelfde plek en in dezelfde tijd vastgelegd. Wel een heel verschil per jaar dus. Geregelde waarnemingen maken duidelijk hoezeer de jaren kunnen verschillen. Als extra beelden zijn hier dan nog die van de nu al 3 maanden lang bloeiende Prunus. Dat is door de jaren heen nog niet zo duidelijk gebeurd.

De bijgevoegde beschrijving in Wikipedia past er goed bij:
Prunus autumnalis is in 1901 vanuit Japan in Engeland ingevoerd. De boom wordt tot 7 meter hoog en vormt een brede, waaiervormige, afgeplatte kroon. De boom bloeit als het niet vriest van november tot april met halfgevulde bloemen. De bloemen verbloeien van roze naar meer wit en hebben roze meeldraden. Er worden zelden vruchten gevormd. Dit ras is gevoelig voor tak- en bloesemsterfte.

Jan van Twisk,
Waalre, 20-3-2022

Meer foto’s
Meer natuurweetjes

Deel deze pagina