Voedering rond het huis

Voedering rond het huis

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 18 januari 2020

Wintervoedering is altijd een bewogen onderwerp. Er wordt op veel uiteenlopende wijzen over geoordeeld. De daarbij gebruikte argumenten zijn van heel verschillende herkomst en betekenis. Zodoende is het uiterst moeilijk om daarover te oordelen.

In principe zijn er twee uitgangspunten waar te nemen. Hoe zijn onbeschermde dieren van nature in staat om zich in moeilijke tijden voldoende te voeden? En anderzijds is er de vraag in hoeverre en wanneer de mens, die op allerlei manieren de natuurlijke omgeving heeft veranderd, hulp moet bieden om de diervoeding te ondersteunen.
De discussie daarover zal wel nooit beëindigd worden. Iedere generatie denkt daar ook weer anders over. Tijden brengen bovendien telkens weer andere leefomstandigheden met zich mee. Voor mens en dier en in hun onderlinge verstandhouding.

Een kijkje in een tuin en rond een huis kan verschillende voederplaatsen in beeld brengen. Diverse vormen van hulpmiddelen bij het verschaffen van voedsel hebben uiteenlopende resultaten. Gewenst maar ook niet gewenst. Voor vogels zijn er een aanzienlijk aantal ouderwetse mogelijkheden van aanbieden van voedsel. Zo is de oudste vorm van strooien van voedsel later geconcentreerd geraakt in een voederhuis op een paal. Rovers maakten er op den duur een ruim misbruik van. Vrij hangende silo’s en bakjes zijn daarna alleen voor bepaalde kleine vogels bedoeld. Maar ook die bleken na enige tijd voor handige grotere brutale slimmerikken toegankelijk. En niet alleen voor vliegende bezoekers maar ook voor klimmende eekhoorns.

collage tuinvoedering

Links: klassiek voederhuis; rechts: geruïneerd insectenhotel

Een open composteer installatie brengt diverse andere actief zoekende bezoekers in beeld. Daar is een ideale leefplek voor kleine grondbewoners die er in leven en zich voeden met verteerbaar tuinafval. Hetzelfde effect biedt van oudsher natuurlijk ook een bladerdek tussen planten en struiken waar het gebruik nu door veel soorten organismen later hergebruik door de begroeiing mogelijk maakt. De kringloop dus.
Een insectenhotel is een nieuwe woonvorm voor het overwinteren van diverse soorten vliegende dieren. In winterslaap of als ei of pop. Rovers hebben dat ook al ontdekt en vonden er een handige voedselbron. Ze ruïneren intussen dan wel het hotel.

Ook in de winterperiode is er rond het huis zo een heleboel waar te nemen. Al heel lang zijn daar notities over gemaakt en boeken geschreven. De Verkade albums zijn daar nog een interessant restant van.

Jan van Twisk,
Waalre, 18-1-2020

Meer foto’s
Meer natuurweetjes

Verkade albums

Deel deze pagina