Resultaten broedvogelinventarisatie 2021 Vogels

Resultaten broedvogelinventarisatie 2021

Valkenswaard-Waalre 24 april 2022

Het broedseizoen in 2022 is begonnen, hoe zou het worden vergeleken met 2021? Over dat jaar is voor de Keersopperbeemden opnieuw een uitgebreid rapport gemaakt. Er werden 36 soorten vogels aangetroffen met in totaal 205 territoria.
Door de aanleg van de N69 is het gebied behoorlijk veranderd. Soms negatief, soms positief. Zo konden voor het eerst sinds jaren de putter, goudvink, gele kwikstaart en kievit weer als broedvogel worden genoteerd.
Trouwens, de bever lijkt hier ook een fijne stek gevonden te hebben!

Download het verslag

Ontdek meer over

Deel deze pagina