Petitie Natuurinclusief bouwen: Teken ook! Landschap

Petitie Natuurinclusief bouwen: Teken ook!

Valkenswaard-Waalre 29 januari 2022

De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk want iedere Nederlander heeft recht op een fatsoenlijke woning. Wij willen dat dit op een natuurinclusieve manier gebeurt.

De natuur verkeert in nood, de natuurlijke leefomgeving is in het geding, de biodiversiteit neemt rap af en daarmee zijn ook wij mensen in gevaar. We kunnen hier gezamenlijk iets aan doen door in de toekomst op een andere manier woningen, gebouwen én gebieden te realiseren door ‘Natuurinclusief Bouwen’ tot norm te verheffen.

‘Natuurinclusief Bouwen’ houdt in dat we in de manier waarop we bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke leefomgeving, functioneel groen integreren in het bouwproces en toepassen in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving.

Aangezien Nederland dichtbevolkt is maakt natuur en groen in de bebouwde omgeving een groot verschil. Dit kan worden bereikt door groen doelgericht in te zetten om het leefklimaat te verbeteren en hiermee wateroverlast, overstromingen, verdroging, hittestress en luchtvervuiling tegen te gaan. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onszelf. Bovendien zal de gebouwde omgeving kunnen gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

Op sommige plekken zijn al 75% van alle vliegende insecten verdwenen en met die insecten verdwijnen vogels en andere dieren. Hoe meer inheemse planten, bloemen en bomen we toevoegen aan onze leefomgeving, hoe meer gelegenheid er is de natuur te herstellen. En het is wetenschappelijk aangetoond dat meer natuur in de woon- en werkomgeving de gezondheid en het welzijn bevordert.

Wij roepen daarom Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. Dit doen wij in afschrift aan De Tweede Kamer. Deze wet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking en wij willen dat de volgende maatregelen voor alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen met spoed worden verankerd in ‘Het Bouwbesluit’:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Deze maatregelen zijn realiseerbaar en worden in andere Europese landen al omarmd. Het is nu tijd om ook in Nederland van natuurinclusief bouwen de norm te maken!

Kom in actie, laat zien dat je om de natuur en om onze eigen gezondheid geeft en TEKEN!

Deze petitie is een initiatief van NL Greenlabel en Ballast Nedam Development met de steun van een groot aantal partners, raadpleeg www.PetitieNatuurinclusiefBouwen.nl voor een actueel overzicht.

Naar de petitie

Beeld: Alice Wielinga voor Rooftop Revolution

Ontdek meer over

Deel deze pagina