Herfst- en wintergroen Bloemen en planten

Herfst- en wintergroen

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 25 oktober 2018

Na alle zon en droogte van dit uitzonderlijke jaar is het wel verrassend om in het landelijk gebied een groen veld aan te treffen. Maar het komt voor en dan vooral daar waar het milieubewustzijn van de grondeigenaar afwijkt van de inzichten van de gemiddelde landbouwers.

Het gebruik van wintergroen is al aardig oud maar het heeft jarenlang weinig activiteit vertoond. Sedert enkele jaren is er echter een opleving te zien en dan vooral bij natuurbeheerders en bio-telers.

Het doel van het gebruik van wintergroen is het verbeteren van de bodemstructuur die door het langjarig toepassen van enkel kunstmest jaarlijks slechter dreigt te worden. Bovendien kan door het zaaien van een wintergewas verspoeling tegengegaan worden. Ook is plantaardige bodemverrijking door CO2 en N opname een belangrijk facet.

Al heel oud is het toepassen van klaversoorten in diverse vormen zoals Rode en Witte klaver, Lucerne, Incarnaatklaver, Serradella en Wikke. Graanteelt ging dan gepaard met klavers als een gelijktijdig ondergewas voor latere oogst als gemaaid veevoer of als bemesting na onderploegen. Van later datum is het zaaien na oogsten van het hoofdgewas van verschillende koolverwanten zoals Bladkool, Witte (Gele) Mosterd en Bladrammenas. Maar ook diverse grassen zoals Engels raaigras en Westerwolds raaigras worden gebruikt als grondbedekker om onkruidgroei tegen te gaan en als structuurverbeteraar. Van oude datum is bovendien nog het uitzaaien van de laag blijvende prachtig bloeiende Gele Lupine die vooral als stikstofvanger en dus als meststof bekend was. Zelfs Winterrogge is op arme zandgronden als verbeteraar van structuur en voeding in gebruik.

Dit alles dus op landbouwgronden. Maar ook in bio-vriendelijke moestuinen worden bepaalde plantensoorten wel gebruikt voor tijdelijke groei. Phacelia met de fraaie blauwe bloeiwijze dient vooral als bijenplant. Ook de Boekweit is voor dat doel soms aanwezig. Daarnaast zijn sedert een aantal jaren het Afrikaantje (Tagetes) en de O.I.kers (Tropaeolum) ingezet ter bestrijding van respectievelijk aaltjeshinder en luizen overdaad.

Zo is er ook nu nog in herfst en wintertijd in het buitengebied en de (volks)moestuinen dankzij het toepassen van tijdelijke tussengewassen groen en bloemkleur aan te treffen als afwisselingen te midden van de verdorde velden.

Jan van Twisk,
Waalre, 25-10-2018

Meer foto’s

Meer natuurweetjes

luzerneklaver

Ontdek meer over

Deel deze pagina