Malpie

De Malpie is een groot heidegebied met daarin verschillende vennen. De Dommel loopt aan de oostkant van dit gebied. Langs de Dommel liggen de Malpiebeemden. Rond het heidegebied liggen bossen, voornamelijk naaldbos. Een gedeelte van het gebied is in handen van Natuurmonumenten en ook de gemeente Valkenswaard is eigenaar van een flink stuk Malpie.

Verschillende vennen zijn de laatste jaren onderhanden genomen. De bodem is ontdaan van voedselrijk slib en de oevers zijn geschoond. Dit moet ertoe leiden dat de oorspronkelijke flora en fauna die bij een voedselarm ven horen, weer terugkeren.

Over knuppelbruggetjes zijn hier mooie wandelingen te maken. Geliefd vertrekpunt is de Venbergse Molen, een oude watermolen aan de noordkant van het gebied.

Over de Dommel varen in het zomerseizoen de nodige kano’s. De kanovaarders vertrekken in België en beëindigen hun tocht bij de molen. Onderweg hebben zij kans om bevers te zien, want deze leven sinds enkele jaren in de buurt van de Dommel.

winterzon in de Malpie

Meer foto’s