Cursussen

Bomencursus
Cursus planten determineren
Paddenstoelencursus
Sterrencursus
Vogelcursus
Natuurcursus

IVN Valkenswaard-Waalre organiseert diverse cursussen in het eigen IVN-gebouw aan de Bosstraat in Valkenswaard. Veel cursussen worden voorbereid en gegeven in samenwerking met de IVN buurafdelingen, vooral met IVN Kempenland-West.

Vaste cursussen zijn o.a. de Natuurcursus, cursus Planten determineren, Paddenstoelencursus, Vogelcursus, Sterrencursus en Bomencursus. De meeste cursussen worden niet ieder jaar gegeven.

Bomencursus

Deze voorjaarscursus omvat meestal 4 zaterdagochtenden en één terugkombijeenkomst in het najaar.

De cursus is zeer praktisch van aard en beoogt de deelnemers bomen te leren herkennen.
Ook zal er tijdens een lesbijeenkomst aandacht gegeven worden aan achtergronden van bomen, zoals de bouw van een boom, functies en processen van de delen van een boom, ecologische aspecten, etc.

Beuk Van Bestplantsoen

Cursus planten determineren

Deze zomercursus duurt in het algemeen 3 avonden.

Op een praktische manier met veel zelfwerkzaamheid leren de deelnemers over het determineren van planten, de bouw en kenmerken van de families resp. soorten, de systematiek van de plantenwereld en de biotoopkenmerken van een plant.
Tijdens de cursus wordt gebruikt gemaakt van de planten in de eigen heemtuin achter D'n Nieuwe Hof. We passen het determineren ook toe in een boeiend buitengebied.

 Planten determineren IVN Valkenswaard-Waalre

Paddenstoelencursus

Deze herfstcursus vindt plaats op zaterdagochtenden, meestal 5 ochtenden in totaal.

We starten met een bijeenkomst over de theorie, met veel natuurmateriaal om de determinatiekenmerken van de verschillende soorten te leren kennen.
De volgende vier bijeenkomsten gaan we naar buiten in vier verschillende biotopen, steeds is er op het eind van de excursie een nabespreking in het IVN-gebouw. Hierbij komen o.a. de rol van paddenstoelen in de natuur, naamgeving, gebruik en mythologie aan de orde.

Honingzwammen

Sterrencursus

Deze wintercursus wordt meestal op 5 avonden gehouden. Op één avond wordt een bezoek gebracht aan de Jan Paagman sterrenwacht te Asten met het indrukwekkende Pieters planetarium.

Tijdens deze praktische cursus leren de deelnemers hoe je je oriënteert aan de sterrenhemel, hoe je sterrenbeelden en planeten kunt herkennen, en waar en wanneer je deze hemellichamen kunt vinden. Hiervoor maken we gebruik van een sterrenkaart die meegeleverd wordt samen met een syllabus.
Ook wordt informatie gegeven over de bewegingen aan de hemel en diverse astronomische onderwerpen, o.a. ons zonnestelsel, naamgeving van hemellichamen, sterontwikkeling, sterrenstelsels, zwarte gaten en kosmologische ontwikkelingen.

Vogelcursus

In het vroege voorjaar valt de vogelcursus voor beginners, met in totaal meestal 5 lesavonden en 5 excursies in het weekend.

Deelnemers die meer van vogels willen weten, zoals het herkennen van vogelgeluiden, waar kan ik welke vogel verwachten, waar herken ik welke vogel aan, zijn de doelgroep van deze cursus.

Blauwe reiger

Natuurcursus

De Natuurcursus is de IVN-kadercursus die meer dan een jaar in beslag neemt. Deelnemers leren niet alleen veel over allerlei natuuronderwerpen maar ook over werkvormen, presentaties en de manier waarop het IVN werkt. Er zijn lesavonden met daaraan gekoppeld excursies en praktische opdrachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich na de cursus als actief IVN-vrijwilliger gaan inzetten.

Kijk onder Activiteiten voor een overzicht van de cursussen die binnenkort beginnen.

Contactpersoon regionale cursuswerkgroep:
Cor de Jong,
tel. 040-2115479 of e-mail cfjdejong@versatel.nl