Burgemeester Ossepark

Het Burgemeester Ossepark is een klein stukje natuur, precies tussen de kerkdorpen Aalst en Waalre in. Het is gemeente-eigendom. Het park is vernoemd naar een voormalige burgemeester van de gemeente Waalre. Mr. D. Osse was burgemeester van 1972 tot 1977.

In het park liggen twee vennen met beide een gebouw dat eraan grenst.
Het westelijkste ven is het Gemeentehuisven, hieraan ligt het Waalrese gemeentehuis.
Het oostelijkste ven is het Lisseven, met daaraan vakantiehuis Het Wolders Ven.

Het Wolders Ven is vanaf 1981 een vakantiehuis voor ouderen en langdurig zieken. De villa is gebouwd in 1957 door de familie Schoonenberg. Toen de familie in de zeventiger jaren naar Zuid-Afrika vertrok, heeft de gemeente Waalre het landgoed aangekocht en werd het onderdeel van het park rondom het gemeentehuis. Het oorspronkelijke plan was, om in de villa een dependance van het gemeentehuis onder te brengen. Echter, men besloot om een aanbouw aan het oude gemeentehuis te maken. Daardoor kwam de villa vrij als vakantiehuis.

nieuw gemeentehuis Waalre

Het tegenwoordige gemeentehuis, dat bekend staat onder de naam ‘Huis van Waalre’, is pas sinds 2018 in gebruik. Nadat een felle brand in 2012 het vorige gemeentehuis in de as legde, is het oudste (monumentale) gedeelte daarvan opnieuw opgebouwd. Het stamt uit 1930, toen Waalre en Aalst nog niet zo lang waren samengevoegd tot één gemeente. Het moderne gedeelte van het nieuwe gemeentehuis doet ook dienst als multifunctionele accommodatie.

Het park waarin het gemeentehuis en Het Wolders Ven liggen, heeft hoofdzakelijk geasfalteerde wandelpaden. Dit maakt het ideaal voor een ommetje met rolstoelgebonden gasten van het vakantiehuis. Vrijwilligers van het IVN begeleiden regelmatig een natuurwandeling voor de gasten. De rhododendrons die rond het vakantiehuis staan, houden de herinnering aan het landgoed levend.

Het Lisseven en het Gemeentehuisven zijn heel verschillend van karakter.
Het Gemeentehuisven heeft nog veel trekjes van een authentiek uitwaaiingsven. Het is niet diep, betrekkelijk voedselarm en is gevuld met regenwater. In droge zomers kan het ven nagenoeg droogvallen. IVN Natuurwerkgroep Waalre draagt er zorg voor, dat eens per ca. 5 jaar de jonge dennetjes en berken aan de rand van het ven verwijderd worden. Zou dit niet gebeuren, dan groeide dit ven onherroepelijk dicht.

Het Lisseven is veel voedselrijker en ook uitgediept. Wie vanaf het terras van het vakantiehuis in het water tuurt, zal vaak enorme karpers zien zwemmen. In droge tijden wordt het ven bijgevuld met water, zodat het nooit droogvalt.

In het park groeiden in het verleden hoofdzakelijk naaldbomen. Bijvoorbeeld grove den, zeeden, Dougglasspar, lariks, taxus en jeneverbes zijn nog steeds in het park te vinden. Langzamerhand heeft het park meer het karakter van een gemengd bos gekregen. Zomereik, Amerikaanse eik, berk, acacia, beuk en tamme kastanje zijn inmiddels flink opgeschoten.
Er zijn drogere, hoger gelegen stukken in het park en daarnaast vochtige gedeeltes – vooral tussen de twee vennen in. Hierdoor maakt het gebied een gevarieerde indruk.

In het park is door het IVN een wandelroute uitgezet die is aangegeven door paaltjes met een witte kop. De tocht start bij de oostelijke ingang van het park aan de Koningin Julianalaan en is ca. 1 km lang. De routebeschrijving is gratis mee te nemen uit een folderkastje dat dichtbij het vakantiehuis hangt. Ook staat de tocht in de IVN routeapp.

kaart Burg. Ossepark met legenda

Meer foto’s