Valkenswaard-Waalre
IVN
Op
woensdag19apr201720:00

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 19 april om 20.00 uur in D'n Nieuwe Hof. Leden en vrienden van IVN Valkenswaard-Waalre zijn hierbij van harte welkom.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen post
 3. Verslag van vorige ledenvergadering (20 april 2016)
 4. Financieel verslag over 2016
 5. Begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Jaarverslag van de vereniging en van de werkgroepen
 9. Bestuurssamenstelling
 10. Ons jubileumjaar
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

In het voorjaarsnummer van ons afdelingsblad kun je alle stukken vinden.

Na de pauze zal de werkgroep Jeugd IVN de film laten zien die gemaakt is in het kampweekend 2016, in de Biesbosch.
En ... als altijd is er na afloop ruimte voor gezellig napraten met een drankje en een knabbeltje.

Algemene informatie

woensdag 19 april 2017 - 20:00
Locatie: 
D'n Nieuwe Hof
Bosstraat 25
5553CK Valkenswaard
Nederland
Google Maps image