Lid worden IVN Twiske

 

Wilt u lid worden van IVN Afdeling Twiske, dan heten wij u graag welkom.
Geef u dan op bij onze penningmeester André de Graaf: 020-4824836 of via penningmeester@ivntwiske.nl

Het lidmaatschap van IVN Twiske bedraagt per jaar: € 19 per persoon
Voor een gezinslidmaatschap betaalt u per jaar: € 21 per gezin

Hiervoor ontvangt u minimaal 10x per jaar onze digitale nieuwsbrief en het blad “Mens & Natuur”, het tijdschrift van de het landelijke IVN.

Voordelen:
Korting bij de door IVN-Twiske georganiseerde excursies en andere evenementen. Als IVN lid krijgt u korting op de artikelen vermeld in “Mens & Natuur” en op de gezamenlijke boekencollectie van het IVN en de KNNV.

Donateur worden kan ook:
Wilt u geen actief lid worden, maar liever een geldelijke bijdrage leveren? Wordt dan donateur!
Donateurs en jeugdleden betalen een minimale bijdrage van € 11 per jaar.
Zij ontvangen niet “Mens & Natuur” maar wel de digitale nieuwsbrief van IVN Twiske.

Contributie- / donatiebetaling
Voor de eerste contributiebetaling kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL93 INGB 0005 5478 13. t.n.v. “IVN ver voor Natuur & Milieueducatie afd Twiske”, onder vermelding van: “nieuw lid”, postcode en huisnummer en zo mogelijk uw e-mailadres.

Voor de volgende contributiebetalingen ontvangt u een betalingsverzoek waarop de bankrekening van de IVN-afdeling en uw lidmaatschapsnummer staan vermeld.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient te geschieden voor 1 november van het kalenderjaar.