Uitnodiging IVN Verbindingsdag Limburg

Roermond e.o. 13 december 2022

Zie onderstaande uitnodiging van IVN District Limburg:

Effectieve natuurbescherming en ontwikkeling. Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Zaterdag 28 januari 2023, inloop 9.45 uur en einde 17.00 uur Kasteel Montfort, Huysdijk 4, 6065 AX te Montfort.

Het IVN District Limburg en de beroepskrachten van IVN Limburg nodigen de actieve leden van jullie IVN afdeling en regio van harte uit om deel te nemen aan onze ledendag waarin we jullie willen bedanken voor je enorme inzet en waarin we jullie willen inspireren om daar vooral mee door te gaan! Het doel van de dag is elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen voor activiteiten en vooral ook te leren van elkaar. Gesteund met kennis en inzichten van anderen gaan we ervan uit dat we nog meer Nederlanders in 2023 en 2024 kunnen enthousiasmeren en stimuleren om nóg meer te genieten van natuur in hun buurt en daar ook zélf verantwoordelijkheid voor te (gaan) nemen.

Na het welkom om 10.00 uur door Ruud Belleflamme, voorzitter IVN District Limburg, trakteren wij onze actieve IVN-ers op enkele inspirerende lezingen:

  • Bevestigd is inmiddels de komst van David Kleijn (hoogleraar en leerstoelhouder Plantenecologie en Natuurbeheer Wageningen Universiteit & Research). Hij zal ons meenemen in effectieve natuurbescherming in relatie tot plant- en diersoorten. Aan welke knoppen kunnen we draaien en welke rol kan IVN hierin nemen?
  • Vanuit de Provincie Limburg zal Jacqueline Hendriks (adjunct clusterhoofd plattelandsontwikkeling) ons aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe het provinciale beleid ontwikkelingen aangaande verbeteringen van natuur, soorten en landschap helpt realiseren.
  • Renske Visscher, regiodirecteur IVN Brabant en Limburg zal ons tot slot laten zien hoe kleine ideeën tot grootse bewegingen en veranderingen kunnen leiden die de transitie naar een natuurlijker Nederland in gang zetten en wat daarbij de rol van IVN’ers kan zijn.

Na de lunch en een marktplaats maak je vervolgens een keuze uit één van de negen ‘pareltjes’ (activiteiten, projecten of processen van de afgelopen jaren waar men op een gepaste manier trots op mag zijn) om kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen. Het programma zal in januari op de website worden geplaatst. Tijdens deze middag staan in ieder geval interactie, uitwisseling van kennis en ervaringen centraal!

Wij denken dat het programma bijzonder interessant is voor iedereen die actief activiteiten bedenkt en uitvoert, of dat wil gaan doen, vanuit het IVN. Daarom verzoeken wij de afdelingssecretarissen om deze uitnodiging door te sturen naar alle afdelingsleden.

Aanmelden

Omdat er beperkte ruimte is, vragen wij jullie om je snel aan te melden via het digitale aanmeldformulier! Uiterlijke datum van opgave is 12 januari 2023. Wie het eerst komt, maalt het eerst, waarbij we wel een goede afspiegeling van alle afdelingen in de gaten houden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Hiervoor een woord van dank aan het IVN District Limburg en de financiële steun die zij krijgen van de Provincie Limburg! We verheugen ons erop je op aanstaande 28 januari te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet
namens het voorbereidingsteam van de IVN Verbindingsdag 2023,

Heidi Bloi,
Joyce Hendrikx-Dirkx,
Marleen Jacobs,
Peter Schouten,
Sylvia Spierts-Brouwer

Deel deze pagina