Informatie

IVN actief voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving

Het IVN is een landelijke organisatie met locale afdelingen. De organisatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.

Het IVN heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Overal in het land kunt u deelnemen aan excursies, cursussen, wandelingen en fietstochten. Ook als u zich vanuit (vrijwilligers)werk met natuur en leefomgeving bezig houdt, kunt u bij het IVN terecht. De landelijke IVN biedt advies, praktische ondersteuning en trainingen aan overheden, Natuur en Milieucentra, vrijwilligersorganisaties en bedrijven.

IVN-afdeling “De Grutto” bestond in 2015 al 50 jaar.  De eerste 30 jaar onder de noemer van “Vereniging Natuur & Milieu Wijhe” en alleen actief in de gemeente Wijhe.

Om meer positieve bekendheid te krijgen sloot de vereniging zich aan bij de landelijke IVN-organisatie. Na de gemeentelijke herindeling werd het werkgebied uitgebreid met Olst inclusief kernen.

Excursies
Regelmatig worden er excursies in de omgeving van Wijhe en Olst georganiseerd, onder leiding van ervaren natuurgidsen. Veel excursies zijn wandelexcursies, maar ook gaan we er met de fiets er op uit. Thema’s bijvoorbeeld: Vogels langs de IJssel, Wilde planten Heemtuin, Winterwandeling landgoed, Paddenstoelen, Vogelzang, Vleermuizen. Voor de excursies wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezingen
Minstens twee keer per jaar (in het najaar en na aan de algemene ledenvergadering van de vereniging in het voorjaar), wordt er een lezing gehouden over een onderwerp uit de natuur.

Cursussen:
Zo nu en dan worden er cursussen georganiseerd. Onderwerpen van de afgelopen jaren:  Vogels, Planten, Vlinders, Paddenstoelen, Vogelzang, Roofvogels, Heemtuin en Monumentale bomen. Aan deze cursussen zijn kosten verbonden. IVN-leden krijgen meestal korting.

Jeugd:
Voor de jeugd worden aparte activiteiten georganiseerd. Enkele onderwerpen zijn: braakballen pluizen, padden over de weg zetten, waterbeestjes vissen, paddenstoelen zoeken.

Aankondigingen:
Bovenstaande activiteiten worden in het afdelingsblad, op deze site en in de verschillende media aangekondigd.

Werkgroepen:
De IVN-afdeling “De Grutto” Wijhe-Olst heeft veel actieve werkgroepen. Doel van al het werk is het (vroegere) landschap met voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van onze gemeente de waarde te laten zien waarvoor we bezig zijn. Educatie staat niet voor niets centraal in onze activiteiten. Verder is het voor de vrijwilligers natuurlijk lekker buiten bezig zijn en genieten van de prachtige natuur in onze eigen gemeente. Deelname aan de werkgroepen is gratis. IVN-leden zijn via de landelijke IVN-organisatie WA-verzekerd.