Handboek

voorpagina handboek

Het handboek van de Heemtuin behandelt de ontstaansgeschiedenis van de Heemtuin, de diverse biotopen en de aanwezige planten.

Handboek 2023