Werkgroep Stadsvogels

Achtergrond

Sinds jaar en dag groeien mensen op met vogels in hun omgeving. Vroeger ging dat onbewust, want vogels waren er altijd. De laatste jaren gaan mensen hier bewuster naar kijken, misschien mede doordat vogels in en om het huis niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Door het groeien van dorpen en steden, het verdwijnen van tuinen en als belangrijkste het ontbreken van nestgelegenheden door onze perfecte bouwmethoden verdwijnen vogels uit ons straatbeeld. Deze groep vogels heeft de laatste jaren een aparte naam gekregen, namelijk de stadsvogels. Grofweg kun je deze indelen in soorten die afhankelijk zijn van nestgelegenheden zoals koolmezen, pimpelmezen, mussen, gierzwaluwen en soorten die afhankelijk zijn van plantsoenen, tuinen en openbaar groen zoals groenlingen, putters, heggenmus, winterkoning, roodborst en merel.

Doelen van de werkgroep
Het bevorderen en in stand houden van vogelsoorten in en om het dorp middels het verzorgen van nestgelegenheid, voedselvoorziening en veilige schuilplaatsen.

Activiteiten
De werkgroep is actief sinds 2007 en heeft tot op heden projectmatig gewerkt, voornamelijk gericht op het creëren van nestgelegenheid. Hiertoe werkt de werkgroep samen met de Gemeente Olst-Wijhe en Salland Wonen. Coördinatie van de projecten vind plaats met de Gierzwaluwbescherming en de Vogelbescherming.

Oplevering “Amaliastate”

stadsvogels

8 december 2012.
Aan de Julianalaan te Wijhe zijn een aantal verouderde huurwoningen afgebroken en op dit terrein is Amaliastate verrezen, waarin een deel van de oorspronkelijke bewoners weer wordt gehuisvest. Het appartementencomplex, gebouwd in opdracht van Salland Wonen, is bijna energieneutraal. Als extra werden er voorzieningen aangebracht voor de stadsvogels (gierzwaluwen) en vleermuizen. E.e.a. in nauw overleg met de coördinator van de werkgroep Stadsvogels, Ronald Boerkamp, en als voortvloeisel uit het Convenant Stadsvogels dat recentelijk werd ondertekend door Salland Wonen, Gemeente Olst-Wijhe en het IVN.

Geslaagde renovatie Wiederhorsten, ook voor de Gierzwaluw

Dit jaar was een spannend jaar voor de gierzwaluwen in Wijhe. Een van de grootste kolonies in Wijhe, gehuisvest aan de Wiederhorsten, kreeg te maken met renovatie. Al hun nestplekken zouden verdwijnen bij de renovatie van  de verouderde woningen. In samenwerking met  Salland Wonen heeft IVN Olst-Wijhe intensief overlegd hoe de gierzwaluwen, geliefd door de bewoners, behouden konden worden voor de wijk. Dit heeft geresulteerd tot het voorzien in 30 nestkasten, die op de noordzijde van de blokken zijn gemonteerd.
De gierzwaluw, die zijn hele leven vliegt door het ontbreken van pootjes, keert eind april terug uit Afrika. De vogels in de kolonie waren behoorlijk van slag en enkele weken hebben ze getracht hun oude nestplek te bereiken. En aangezien het verblijf van de gierzwaluw in Nederland kort is, omdat hij half augustus weer vertrekt, kan dit broedseizoen voor deze kolonie grotendeels als verloren worden beschouwd.
De vraag was of de nieuwe kasten gevonden werden door de gierzwaluwen. Op 20 juni kreeg ik hier bevestigend antwoord op. In totaal 4 nestkasten waren bezet waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat deze kolonie gered is voor Wijhe. De komende jaren zullen er, naar verwachting, meer nestkasten bezet raken en kan de kolonie zich langzaam herstellen.
Naar schatting heeft Wijhe nog zo’n 65 paartjes gierzwaluw. In samenwerking met gemeente, Salland Wonen en enthousiaste particulieren probeert IVN Olst-Wijhe de gierzwaluw te behouden voor Wijhe en hun aantallen toe te laten nemen.
Voor wie meer wil weten over de gierzwaluwen, op 3 november, tijdens de Overijssels Vogeldag 2012 wordt een lezing gegeven over 5 jaar onderzoek naar Gierzwaluwen in Wijhe.

Actueel gierzwaluwnieuws is te vinden op https://gierzwaluw.website/ met onder andere informatie over de situatie In Wijhe.

Projekten

Hieronder vind u een korte beschrijving van de tot op heden gerealiseerde projecten (klik op een project voor meer info):

Informatie: Mocht u interesse hebben in het werk van de stadsvogelwerkgroep, informatie willen ontvangen of ons jaarverslag willen bekijken, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Boerkamp, (0570) 525243 of  contact

8131_projekt_enkweg.pdf
8131_projekt_wiederhorsten.pdf
8131_projekt_infopakket_stadsvogels.pdf
8131_projekt_renovatie_julianalaan.pdf
8131_projekt_nieuwbouw_appartementencomplex_noorderkoeslag_0.pdf
8131_projekt_nieuwbouw_gemeentehuis_en_omgeving_wijhe_0.pdf
8131_projekt_zwaluwtil_nieuwe_infocentrum_staatsbosbeheer.pdf
8131_projekt_zwaluwtil_wijhe_0.pdf
8131_projekt_van_groenste_naar_vogelrijkste_dorp-1.pdf
8131_projekt_kinderboerderij.pdf