Werkgroep Roofvogels

Doelen van de werkgroep:

De roofvogelwerkgroep heeft zich tot taak gesteld om de roofvogels binnen de gemeente Olst-Wijhe in kaart te brengen. De resultaten worden verwerkt door middel van nestkaarten en worden opgestuurd  aan de WRN, Werkgroep Roofvogels Nederland. De WRN werkt nauw samen met de SOVON, een particuliere stichting die onderzoek naar vogels in het algemeen doet. Een ander belangrijk doel is het beleven van plezier aan de natuur door het wandelen, het kijken naar vogels en vinden van nesten.
(bovenstaande foto: Jonge Boomvalk)

Activiteiten:
Het grootste gedeelte van het werk bestaat uit inventariseren. Dit betekent dat wij veel wandelen en observeren in de natuur. Daarnaast zijn wij actief bij het uitbreiden en onderhouden van de torenvalkkasten in de gemeente.

Onze leden bezoeken regelmatig activiteiten van andere vogelwerkgroep en overkoepelende organisaties en wij komen twee keer per jaar bijeen om onze resultaten en plan van aanpak te bespreken.
(bovenstaande foto: Sperwer met Jong; foto: Henk Spanjers)

Resultaten:
De werkgroep bestaat inmiddels 10 jaar en heeft de gemeente goed in kaart gebracht. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Buizerd 25 23 15 21 19 8 15 22 25
Sperwer 5 6 4 9 7 2 6 7 7
Havik 2 5 4 8 8 7 9 9 8
Boomvalk 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Torenvalk 10 14 10 17 12 15 12 8 7
Wespendief 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Totaal 42 48 33 55 46 34 44 49 52

In totaal hebben wij rond de 30 torenvalkkasten opgehangen. Jaarlijks worden de jonge torenvalken geringd. Daarnaast hebben wij goede contacten op kunnen bouwen met de werkgroepen van de omringende gemeenten en werken wij nauw samen met de landeigenaren in de gemeente, waaronder Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap.

Informatie: Mocht u interesse hebben in het werk van de roofvogelwerkgroep, informatie willen ontvangen of ons jaarverslag willen bekijken, dan kunt u contact opnemen met Ron Gravendeel contact