Werkgroep Roofvogels


(bovenstaande foto: Jonge Boomvalk)

Wat doen we:

De roofvogelwerkgroep heeft zich tot taak gesteld om de roofvogels binnen de gemeente Olst-Wijhe in kaart te brengen. De resultaten worden verwerkt door middel van nestkaarten en worden opgestuurd aan SOVON en de WRN, Werkgroep Roofvogels Nederland.


(bovenstaande foto: Sperwer met jongen; foto: Henk Spanjers)

Hoe doen we dat:

Het grootste gedeelte van het werk bestaat uit inventariseren. Het in kaart brengen van nesten en het volgen van het broedsel. Dit betekent dat wij veel wandelen en observeren in de natuur.

De leden bezoeken regelmatig activiteiten van andere vogelwerkgroepen en overkoepelende organisaties en wij komen twee keer per jaar bijeen om onze resultaten en plan van aanpak te bespreken.

Wij hebben goede contacten op kunnen bouwen met de werkgroepen van de omringende gemeenten en werken nauw samen met de landeigenaren in de gemeente, waaronder Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap.

sperwer
(bovenstaande foto: Sperwer foto: Ron Gravendeel)

Ben je geïnteresseerd?

We inventariseren van het einde van de winter tot het einde van de zomer, in de winter is het ook mogelijk om op zoek te gaan naar nesten in kale bomen.

Hoeveel tijd vraagt het? Gedurende het broedseizoen bezoeken de locaties een aantal keren, een bezoek vraagt ongeveer één dagdeel.

Welke vogelkennis is nodig? Je moet de roofvogels kunnen herkennen of het willen leren. Meestal gaan we gezamenlijk op pad om de nesten in kaart te brengen.

Informatie: Mocht je interesse hebben in het werk van de roofvogelwerkgroep of informatie willen ontvangen dan kunt je contact opnemen met Ron Gravendeel contact


(bovenstaande foto: Buizerd foto: Ron Gravendeel)