Werkgroep Natuur & Milieubeleid

Het doel van deze werkgroep is het kritisch positief volgen van de plannen en acties van overheden zoals de gemeente, het waterschap, etc.  ten aanzien van natuur, milieu en landschap. Dat doen we op verzoek van het bestuur, of op eigen initiatief, maar altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Hoewel overheden meestal wel degelijk natuur- en milieubewust te werk willen gaan, raken deze belangen nog vaak ondergesneeuwd door economische factoren, zoals uitbreidingen van woonwijken, wegen, industrieterreinen, agrarische belangen etc. Het is duidelijk dat overheden met meer factoren rekening moeten houden dan natuur en milieu. Het is evenzeer duidelijk dat mensen voor deze belangen moeten opkomen, zodat natuur, milieu en landschap niet de sluitpost worden van die afwegingen.

De werkgroep streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te worden bij zaken waarbij een natuur- en/of milieubelang is gemoeid. Contact met de politici en ambtelijke vertegenwoordigers van overheden is dan belangrijk.

De samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe is prettig en wederzijds positief en vruchtbaar. Vooral ten aanzien van bomen- en bermenbeleid is al veel bereikt.