Werkgroep Amfibieën

Zowel padden, kikkers als salamanders zijn amfibieën. Het zijn koudbloedige dieren die zowel op het land, maar ook in het water leven. Om te kunnen leven eten ze insecten en kleine beestjes als kevers  e.d.. In het voorjaar, als de temperatuur van de buitenlucht toeneemt, trekken de amfibieën vanuit hun leefgebied in de winter naar het dichtstbijzijnde water om daar eitjes af te zetten en te bevruchten.

De Amfibieëntrek (zgn Paddentrek)
De trekperiode van voornamelijk padden en bruine kikkers duurt ongeveer  6 tot 8 weken en is afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de weersomstandigheden. Padden zijn bruin van kleur en kunnen niet springen. Kikkers zijn bruin of groen en kunnen wel springen.

Bij zowel de padden als de kikkers is het vrouwtje groter dan het mannetje. Als ze volwassen zijn, zijn de vrouwtjes ongeveer 7 cm lang en de mannetjes ongeveer 4 cm. Veel mannetjes reizen op de rug van de vrouwtjes mee naar het water. In het water aangekomen leggen de vrouwtjes hun eitjes. Daarna worden de eitjes door de mannetjes bevrucht. Hierna scheiden hun wegen en verblijven ze nog in de buurt van het water tot het najaar, of gaan gelijk weer terug hun leefgebied waar ze in de winter verblijven, vaak in het bos. Amfibieën trekken meestal in de schemering en nacht als er voor hen weinig roofdieren zijn.

De werkgroep
Omdat amfibieën vaak drukke wegen of paden moeten oversteken helpt de werkgroep Amfibieën hen door in de bermen schermen en opvangemmers te plaatsen. De dieren komen op hun weg naar het voortplantingswater bij de geplaatste afscheiding een emmer tegen en vallen daarin. ‘s Morgens, en soms ook ‘s avonds, halen vrijwilligers van de werkgroep de dieren uit de emmers en brengen ze naar het water aan de overkant van de weg.

In de gemeente Olst-Wijhe zijn vrijwilligers op drie locaties actief om de amfibieën veilig over te zetten. In Wijhe bij de Kappeweg en Onder de Gelder, in Olst bij de Kletterstraat, en bij de Diepenveenseweg (Hengforden)

Schermen en tunnels
In het vroege voorjaar worden de palen, het schermdoek en de emmers geplaatst door de werkgroep (foto).

Bij de Kappeweg in Wijhe zijn voor een deel speciale tunnels onder de weg aangebracht waar de dieren, zonder hulp van mensen, doorheen kunnen kruipen en zodoende geen slachtoffer worden van het verkeer. Dit zijn dure voorzieningen.
De tunnels worden jaarlijks door de brandweer schoongespoten.

Dieren tellen en overzetten
Gedurende de trekperiode van eind februari tot ongeveer half april worden bij Onder de Gelder en de Kappeweg elke ochtend na zonsopkomst (en bij de Klettertsraat ook ‘s avonds na zonsondergang) de padden, kikkers en salamanders vanuit de emmers naar het water overgezet.

Bij de Diepenveenseweg (Hengforden) wordt alleen in de avond en bij gunstige weersomstandigheden gelopen om de dieren over te zetten. Schermen met opvangemmers worden hier, gezien het kleine aantal dieren, niet meer opgezet.

Na de trekperiode worden de palen, het schermdoek en de emmers verwijderd en opgeborgen voor de trek van het volgende jaar.

Resultaten
De werkgroep houdt tellingen bij van de overgezette dieren. De aantallen worden tijdens de trek ingevoerd in het landelijke registratiesysteem van RAVON middels de website www.telmee.nl. Zodoende is de hele trek in Nederland, ook die in Olst-Wijhe, goed te volgen op www.padden.nu.
Voor het onderzoek naar structurele voorzieningen worden in Wijhe ook de dode dieren op de weg geteld.

Meer informatie:

Olst (Kletterstraat) Ellen Schulten, contact

Algemeen/coördinatie: contact

Voor meer informatie kun je ons vinden en volgen op onze faceboekpagina:  https://www.facebook.com/paddentrekolstwijhe.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

Nog een advies aan automobilisten!
Als u ‘s avonds veel padden/kikkers op de weg ziet, verminder uw snelheid tot onder de 30 km/uur, dan is de slachting beperkt!
Juist door hoge snelheid klappen de dieren (die niet onder uw banden belanden) door de onderdruk tegen de onderkant van de auto. Dus hoe harder u rijdt, des te meer dieren gaan eraan!

www.padden.nu