Werkgroep Torenvalken

Activiteiten werkgroep Torenvalken

De werkgroep torenvalken houdt zich binnen de regio Olst Wijhe bezig met het onderhoud en plaatsen van torenvalk kasten, en het bijhouden van de legsels.
De werkgroep bestaat uit 3 deelnemers.

Binnen de regio worden er circa 20 kasten gemonitord. In het voorjaar worden de kasten middels een camera gecontroleerd op eieren.
In een tweede ronde circa 3 weken later worden de kuikens op een zelfde wijze geteld. Torenvalken leggen gemiddeld 4 a 5 eieren en broeden 1 keer per jaar.
Deze gegevens worden gedeeld met Sovon de landelijke database over vogels.

torenvalk

(SOVON is een wetenschappelijke organisatie voor vogelonderzoek in Nederland. Zij verzamelt, analyseert en onderzoekt zoveel mogelijk gegevens om te weten te komen, hoe het met de vogelstand gesteld is, en wat er aan eventuele bedreigingen te doen is.)

In het najaar na de broedperiode worden de gebruikte kasten schoongemaakt en van nieuw strooisel voorzien. Dit gebeurt door fysiek beklimmen van de bomen of nestpalen.
Waar nodig worden kasten hersteld of vervangen door nieuwe kasten.