Reglementen

Via deze pagina kunt u het Huishoudelijk Reglement, zoals is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van IVN de Grutto Wijhe-Olst, op 20 maart 2013 te Wijhe, downloaden.
8131_huishoudelijk_reglement.pdf

Het document “In veilige handen”, een notitie vastgesteld door
de Landelijke Raad van IVN, gaat over voorkómen van
seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag:
8131_in_veilige_handen.pdf

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een aantal afspraken op papier gezet voor het landschapsonderhoud (Knotafspraken) en tijdens het uitdelen en terugleggen van het gereedschap (Protocol_gereedschap).

VERTROUWENSPERSOON

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon van het landelijke IVN. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht. De link naar de vertrouwenspersoon is:

https://ons.ivn.nl/voor-leden/veiligheid-vog