Reglementen

Via deze pagina kunt u het Huishoudelijk Reglement, zoals is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van IVN de Grutto Wijhe-Olst, op 20 maart 2013 te Wijhe, downloaden.
Huishoudelijk Reglement 2022

Het document “In veilige handen”, een notitie vastgesteld door
de Landelijke Raad van IVN, gaat over voorkómen van
seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag:
8131_in_veilige_handen.pdf

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een aantal afspraken op papier gezet voor het landschapsonderhoud (Knotafspraken) en tijdens het uitdelen en terugleggen van het gereedschap (Protocol_gereedschap).

VERTROUWENSPERSOON

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon van het landelijke IVN. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht. De link naar de vertrouwenspersoon is:

https://ons.ivn.nl/voor-leden/veiligheid-vog