Reglementen

Via deze pagina kunt u het Huishoudelijk Reglement, zoals is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van IVN de Grutto Wijhe-Olst, op 20 maart 2022 te Wijhe, downloaden.
Huishoudelijk Reglement 2022

Het document “In veilige handen”, een notitie vastgesteld door
de Landelijke Raad van IVN, gaat over voorkómen van
seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag:
8131_in_veilige_handen.pdf

In de ledenvergadering van 2023 zijn de nieuwe omgangregels van de afdeling Olst-Wijhe vastgesteld, deze kunt u inzien via de knop hieronder.

omgangsregels IVN Olst-Wijhe

Daarnaast zijn ook de gedragscode voor omgang met minderjarigen en kwetsbaren opnieuw vastgesteld. Deze vindt u hieronder.

gedragscode IVN Olst-Wijhe

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een aantal afspraken op papier gezet voor het landschapsonderhoud (Knotafspraken) en tijdens het uitdelen en terugleggen van het gereedschap (Protocol_gereedschap).

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling Olst-Wijhe, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenscontactpersoon van IVN Olst-Wijhe. U kunt dan contact opnemen met dr Jack van Liesdonk, meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon.