Werkgroep Landschapsonderhoud

 

Deze werkgroep streeft naar behoud van de karakteristieke elementen in het rivieren- en weteringen landschap in onze gemeente. Dat zijn voornamelijk knotwilgen, meidoornhagen en hoogstamboomgaarden. Een halve eeuw geleden kwamen die nog veelvuldig voor, maar door het wegvallen van het economische nut voor de boeren, is dit aantal sterk afgenomen. Veel boeren en landeigenaren zien de waarde van het omringende landschap wel degelijk in en zijn zij blij met vrijwillige hulp van natuurliefhebbers. Met het periodiek onderhoud tracht de werkgroep ook de natuurwaarden te behouden, door bijvoorbeeld nest- en schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren, vestigingsplaats voor planten, etc. te realiseren.

De werkgroep werkt met handgereedschap zoals zagen, bijlen en takkenscharen, dat geleverd wordt door Stichting Landschap Overijssel. Er wordt gewerkt naar de richtlijnen van de ARBO wet, waardoor veiligheid vooropstaat. De werkgroep wordt geleid door een coördinator die ook toeziet op de naleving van die ARBO wet.

Er wordt van oktober tot en met maart op 6 zaterdagen gewerkt vanaf half negen tot half twee uit en thuis, door zowel vrouwen als mannen, zowel jongeren als ouderen. Het werken in de vrije natuur is zeer prettig. Koffie en lunch worden verzorgd door de landeigenaar. Stevig schoeisel of laarzen en ( oude) werkkleding worden dringend geadviseerd.

Jaarlijks worden ca. 60 wilgen geknot. Het kan voorkomen dat er in een seizoen zo’n 200 m meidoornhaag wordt afgezet.

De onderlinge sfeer is bijzonder plezierig en die gezelligheid is het derde belangrijke element – naast landschap en natuur – voor deelname door de vrijwilligers. Het moet al erg slecht weer zijn, wil een werkzaterdag niet doorgaan.

Meer informatie contact