Het Bestuur

Het bestuur van de afdeling zorgt voor de financiën en belangrijke contacten met de gemeente. Maar ook voor samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de eigen gemeente. En natuurlijk verzorgt het bestuur de ledenadministratie en menskracht voor afzonderlijke activiteiten zoals bemannen van stands, deelname aan de boomplantdag, vertegenwoordiging in locale en soms provinciale overleggen.

Het bestuur bestaat uit: