Word lid

Indien het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter het IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u altijd overwegen lid van onze afdeling te worden.
Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van IVN-Nederland.

Als IVN-lid ontvangt u in ieder geval jaarlijks drie maal ons eigen afdelingsblad "De Wielewaal". Hierin vindt u naast een selectie uit activiteitenoverzicht voor de komende maanden, excursieverslagen, artikeltjes en wat er vanuit de afdeling te melden is.
Tevens ontvangt u jaarlijks vier maal "Mens en Natuur", het magazine dat door IVN-Nederland wordt uitgegeven.
Als lid kunt u aan al onze activiteiten, tenzij anders aangegeven, gratis deelnemen. Leden krijgen bij cursussen veelal korting.

Onderstaand ziet u te tarieven die IVN Leek-Nietap rekent voor lidmaatschap.

Tarieven IVN Leek-Nietap

Lid IVN Leek-Nietap Minimaal € 19,00
Huisgenoot > 18 jaar Minimaal €   3,00
Tot 18 jaar Gratis

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met: info.ivnleeknietap@gmail.com of meysie@telfortglasvezel.nl
Wij vragen dan de volgende gegevens van u:
- Naam, voornaam en achternaam
- Volledig adres
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres (indien beschikbaar)
- Geboortedatum (niet verplicht)

Aanmelding kan gedurende het gehele jaar. De facturatie van lidmaatschapsgelden is in zijn geheel overgedragen aan het Landelijke Bureau te Amsterdam. De eerste jaarfactuur volgt doorgaans één maand na inschrijving.

Het lidmaatschap loopt minimaal 1 jaar en wordt zonder opzegging steeds stilzwijgend verlengd.

Opzeggingen vinden uitsluitend plaats per 1 januari van het volgende jaar. U kunt opzeggen tot uiterlijk 31 december van het lopende jaar.