In Veilige Handen bij IVN Westerkwartier e.o.

De Landelijke Raad van IVN heeft in 2021 vernieuwd beleid vastgesteld inzake het voorkomen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag binnen IVN.
Dat beleid is samengevat in een document onder de kop “In veilige handen”. Zie hiervoor: brochure_in_veilige_handen_dec21

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat ook wij aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN.

IVN Westerkwartier e.o. hanteert de richtlijnen conform het beleid zoals omschreven in  “In Veilige Handen”.

Korte samenvatting van het beleid

– IVN Westerkwartier e.o. beschikt over een vertrouwenscontactpersoon(VCP).
Deze functie is momenteel vacant.
– Alle actieve gidsen beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
– Bij kinderactiviteiten en activiteiten met kwetsbare groepen wordt altijd in minimaal
tweetallen begeleid
– IVN Westerkwartier e.o. hanteert de richtlijnen zoals verwoord in “In veilige handen”

Stappenplan klachtenprocedure
Wat te doen wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een IVN’er?

Te denken valt aan: grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit, etc. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

  1. Indien mogelijk spreekt u de betreffende IVN’er daar direct persoonlijk op aan.
  2. Wanneer dat niet kan, of wanneer u dat te moeilijk vindt, dan neemt u contact op met onze vertrouwenscontactpersoon, dhr. /mw.
    Hij/zij  heeft van het bestuur de opdracht gekregen om klachten te onderzoeken. U kunt hem/haar bereiken via telefoonnummer 06-……. of per mail: ……………….

In geval van mogelijk seksueel misbruik of ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan. Dit is wettelijk verplicht.

 

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen IVN Westerkwartier e.o. voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.
De functie van vertrouwenscontactpersoon is momenteel vacant
Desgewenst kunt u voorlopig contact met een bestuurslid opnemen.
Contact via email:  ivnwesterkwartiereo@gmail.com