De Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep, opgericht in 2015, is een werkgroep met een kleine 20 leden en een vaste kern van ca. vijf personen onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok..
Ze organiseert in 2024, onder voorbehoud, vijftien activiteiten, waaronder vogelexcursies.
Het al dan niet doorgaan ervan hangt mede af van of we een ‘trekker’ voor deze activiteit vinden

Alle excursies van de werkgroep zijn open voor publiek, ieder kan zich daarvoor aanmelden.
Als niet lid van de vogelwerkgroep kan dat via het mailadres vwgivnwk@gmail.com

Wat/Waar Wanneer Kenmerk Open/besloten Opm.

Nationale Tuinvogeltelling 2024

26, 27 en 28 januari Tellen in tuinen van zorglocaties van de Zijlen in Tolbert en Leek.  En tellen in eigen tuin besloten,
of in eigen tuin
Zie voor een verslag: IVN brengt tuinvogels de zorg in

Lezing Roofvogels

6 maart,
19.30 uur
Spreker, Theo de la Ruelle Open, max 40 deelnemers loc. De Rotonde, Niekerk

Vogelexcursie bij de Dijken-Bakkerom

20 april,
9.00-12.00 uur
Water- en weidevogels Open, max 15 deelnemers opgave bij Annette Zuiderveld;
Zuidervelda@home.nl

Nationale vogelweek
11-19 mei

11 mei,
10.00 – ca. 12.30 uur
Excursie Lauwersmeer bij kijkhut de Baak Open, max. 20 deelnemers Opgave via  Vogelbescherming
Nog niet vastgestelde activiteiten worden in dit overzicht nog niet genoemd.

De werkgroep heeft een WhatsApp-groep ingericht, waarin 20 leden participeren. Hierin wordt druk gecommuniceerd en er worden zeer regelmatig nieuwtjes en weetjes uitgewisseld, foto’s/filmpjes gedeeld, discussies gevoerd, vragen opgelost, etc.
Het is niet ondenkbaar dat ook vanuit deze WhatsApp groep nog spontaan aanvullende activiteiten op het jaarprogramma worden georganiseerd.

De in 2016 geformuleerde en nog altijd actuele doelen van de werkgroep zijn:
– Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
– Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
– Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
– Natuurbeleving/genieten met de groep
– Natuurbeleving delen met derden
– Bijdragen leveren aan natuurbeheer:
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook wil men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies) aanbieden in de regio.

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden via vwgivnwk@gmail.com