De Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep, opgericht in 2015, is een werkgroep met 19 leden en een vaste kern van ca. vijf personen onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok..
Ze organiseert excursies, lezingen en cursussen. Samen met andere werkgroepen wordt ook aan monitoring gedaan.

Voor 2023 zijn vijf vogelexcursies gepland. Daarnaast wordt een vogelcursus georganiseerd die begint in februari en loopt tot begin juni 2023.
Informatie over deze cursus, aanmelding, data, etc. vindt u onder vogelcursus 2023.

Alle excursies van de werkgroep zijn open voor publiek, ieder kan zich daarvoor aanmelden.
Als niet lid van de vogelwerkgroep kan dat bij Theo Wösting t.wosting@upcmail.nl

Wat/Waar Wanneer Kenmerk Open/besloten Opm.

Basiscursus vogelherkenning

Aanvang 20 februari
Vogels in eigen streek herkennen aan beeld en geluid. Info en aanmelden, hier. Max. 40 deelnemers

Waterberging de Dijken – Bakkerom

15 april  9.00-11.30
Weidevogels, trekvogels en afhankelijk van waterpeil mogelijk ook watervogels. Info, hier. Open, max 15 deelnemers

Lauwersmeer

28 april 10.00-12.30
Trekvogels Open, max 15 deelnemers

Nationale vogelweek

12 mei 10.00-12.30
Excursie Lauwersmeer bij kijkhut de Baak Open, max. 20 deelnemers Opgave via  Sovon

Vogels in de Onlanden

Open O.v. van vinden excursieleider

Lauwersmeer

8 oktober
Ezumakeeg / Waddentribune Open, max. 15 deelnemers

Jaarvergadering

okt-nov
Werkgroep

De werkgroep heeft een WhatsApp-groep ingericht, waarin 18 leden participeren. Hierin wordt druk gecommuniceerd en er worden zeer regelmatig nieuwtjes en weetjes uitgewisseld, foto’s/filmpjes gedeeld, discussies gevoerd, vragen opgelost, etc.
Het is niet ondenkbaar dat ook vanuit deze WhatsApp groep nog spontaan aanvullende activiteiten op het jaarprogramma worden georganiseerd.

De in 2016 geformuleerde en nog altijd actuele doelen van de werkgroep zijn:
– Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
– Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
– Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
– Natuurbeleving/genieten met de groep
– Natuurbeleving delen met derden
– Bijdragen leveren aan natuurbeheer:
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook wil men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies ) gaan aanbieden in de regio.

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden bij Theo Wösting; t.wosting@upcmail.nl