Publicaties

 

Onze Nieuwsbrief.
Met de oprichting van IVN Westerkwartier e.o. hebben we het doen uitkomen van een eigen afdelingsblad vaarwel gezegd.
Efficiënter en dichter op de actualiteit is een Nieuwsbrief, zeker nu vrijwel iedereen de beschikking heeft over een eigen computer.
Onze eerste Nieuwsbrief is begin mei 2020 verschenen.
U vindt deze en alle later uitgekomen Nieuwsbrieven hier.

Vanaf het moment waarop de Coronaperiode in 2020 onze fysieke IVN-activiteiten vrijwel stillegde, zijn we in onze Nieuwsbrief gestart met een fotorubriek “Hoe goed ken jij onze streek”.
Het ”Waar?”  bij elke foto wordt in de daaropvolgende Nieuwsbrief onthuld.
Omdat we onze Nieuwsbrief kort en zakelijk willen houden is er geen plaats voor uitvoerige tekst en uitleg bij de getoonde foto’s.
Dat gat vullen we met de pagina “Ken je eigen streek” op onze website.

Zoals gezegd kent IVN Westerkwartier e.o. geen eigen afdelingsblad.
Desalnietemin hebben we ter ere van de oprichting van IVN Westerkwartier e.o. in april 2020 eenmalig een afdelingsblad doen verschijnen waarin de werkgroepen aan het woord komen.
Onderstaand vind u de link naar de:
scroll versie afdelingsblad april 2020.           (met herzien colofon d.d. 1 jan. 2024)
doorbladerbare versie afdelingsblad 2020    (met origineel colofon)

De voorlopers van IVN Westerkwartier e.o. kenden in het verleden wél ieder een eigen afdelingsblad.
Voor de voormalige afdeling Leek-Nietap was dat de Wielewaal, voor het eerst verschenen in 2001.
Voor de voormalige afdeling Grootegast e.o. was dat de Ratelaar, voor het eerst uitgebracht in 1992.
De historische uitgaven van beide voornoemde afdelingen zijn terug te vinden op resp.  de Wielewaal en de Ratelaar.

Door de jaren heen ontwikkelde onze afdeling een aantal fietsroutes
en een wandeling.

Van onze activiteiten wordt geregeld een verslag opgemaakt.
Deze verslagen vindt u op de pagina: activiteitenverslagen.

En in verband met o.a. onze ANBI-status vindt u hier de jaarstukken.

Sinds kort is aan deze pagina ook een pagina gehecht waarop u publicaties van buurafdelingen en/of partners vindt. Soms zijn die uitgaven (van b.v. IVN Groningen-Haren en  Stichting Natuurbelang De Onlanden) zo zeer de moeite waard dat we ze ook u niet willen onthouden. Ook IVN Roden (nu IVN Roden-Norg) kende een mooi afdelingsblad.
Een enkele keer wordt onze expertise, meestal via een werkgroep of een terzake deskundig lid, gevraagd door externen.
Daar waar dit heeft geleid tot een rapport kunt u deze teruglezen op onze pagina rapporten.