De Wielewaal

De Wielewaal

Het afdelingsblad van voorheen IVN Leek-Nietap, ‘De Wielewaal’ is vernoemd naar de nu nog sporadisch, maar in het verleden hier veel voorkomende wielewaal.

Het blad kwam jaarlijks drie maal uit, in het voorjaar, herfst en winter. ‘De Wielewaal’ was een blad voor en door leden. Het verscheen tussen oktober 2010 en voorjaar 2019 gemiddeld drie maal per jaar als full-colour magazine in A4 formaat. Daarvoor kwam hij 2 maal per jaar in A5 formaat en werd gedrukt in zwart-wit. Behalve algemene informatie over de afdeling vond men er verslagen van gepasseerde excursies, actuele informatie en een overzicht van de activiteiten die het aankomende halfjaar op het programma stonden. De Wielewalen vanaf het laatste nummer in het voorjaar van 2019 terug lopend tot en met voorjaar 2011 zijn integraal opgenomen op deze pagina met de meest recente bovenaan. 

 

Volgnr.         

Periode

Thema of bijzonderheid

jaargang 19
nr. 42
Voorjaar 2019 De Rode Lijst
jaargang 18
nr. 41
Winter 2018 Het Westerkwartier,
een nieuwe gemeente
jaargang 18
nr. 40
Zomer 2018 ‘t Pad,
een Middeleeuwse verbindingsweg
tussen Tolbert en Marum
jaargang 18
nr. 39
Voorjaar 2018 Sintmaheerdt,
een bijzonder gebied in Tolbert
jaargang 17
nr. 38
Zomer 2017 Ik ben in de tuin
jaargang 17
nr. 37
Voorjaar 2017 Voorjaar

jaargang 16
nr. 36

Herfst 2016 Herfst
jaargang 16
nr. 35
Zomer 2016 Zomer
jaargang 15
nr. 34
Winter/voorjaar 2016 Over winteren,
vogels, bomen en tuin
Bonus: spreeuwenfilm
jaargang 15
nr. 33
Najaar 2015 Jubileum 65 jaar
jaargang 15
nr. 32
Zomer 2015 Lucht
jaargang 14
nr. 31
Winter 14-15 Vuur
jaargang 14
nr. 30
Najaar 2014 Beleef de Nacht
jaargang 14
nr. 29
Zomer 2014 Bodemgeheimen
jaargang 13
nr. 28
Winter 13-14 Boeken
jaargang 13
nr. 27
Zomer-Herfst 2013 Bio…    …logisch
jaargang 13
nr. 26
Voorjaar 2013 Water
jaargang 12
nr. 25
Winter 12-13 Winterslaap en winterrust (doorbladerbaar)
jaargang 12
nr. 24
Zomer 2012 Bijen en andere krebelbeestjes
jaargang 12
nr. 23
Voorjaar 2012 Bomen over bomen
jaargang 11
nr. 22
Winter 11-12 Gak.gak…Ganzen
jaargang 11
nr 21
Zomer 2011 Nienoordsingel in revisie
jaargang 11
nr. 20
Voorjaar 2011 Weidevogels en de rotvos

 

De Wielewaal nr. 1 t/m 19

Hieronder vindt u de oudste afdelingsbladen, op één na alle nog in zwart-wit, aflopend vanaf nr. 19  naar nr. 1

Drie maal was het afdelingsblad gewijdt aan een speciaal thema.
Het oktobernummer 2010 van de Wielewaal, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van IVN Leek-Nietap, voor de eerste keer in het Wielewaalbestaan geheel in full-colour uitgevoerd als magazine met als hoofdonderwerp: Biodiversiteit.

Het oktobernummer van 2007 is als themanummer vrijwel geheel gewijd aan het polderlandschap ten noorden van de snelweg A7 bij Leek-Tolbert. Als afdeling hebben zij de “Groene Maand” gebruikt om aandacht te vestigen op dit wat ‘vergeten’ gebied ten noorden van de snelweg. Hiervoor organiseerden ze een symposium en er verscheen een beschreven fietsroute “Fietsroute tussen Vredewold en Langewold” door dit cultuurhistorische rijke gebied.

Het oktobernummer uit 2006 is een themanummer vrijwel geheel gewijd aan het wetland Leekstermeer, met nog enkele andere ‘natte’ rapportages. Tijdens de opening van de “Groene Maand 2006” legde IVN Leek-Nietap een statement neer waarin ze de ambitie uitspraken om het oorspronkelijke natuurbeeld; laagveenmoeras, weer terug te laten keren binnen de kaden van het gebied Lettelberter petten en Lettelberter bergboezem.Dit betekent herstel van oude grondwaterstromen, grondwatertrappen en kweldruk. Zij kiezen voor het vasthouden van gebiedseigen water en hogere waterpeilen in zomer en winter. Inlaat van IJsselmeerwater moet voorkomen worden. Zij kiezen voor een gehele biotoop, het ‘smalle’ natuurstreefbeeld laagveenmoeras levert een zeer ‘brede’ natuurwinst op. Verloren gegane natuurwaarden (zoals moeraskartelblad, krabbescheer, roerdomp, zwarte stern, kemphaantje, watersnip, bever, visotter, waterspitsmuis, kwabaal, modderkruipers, ringslang, heidekikker en groene glazenmaker) moeten weer een kans krijgen. Ganzen en weidevogels kunnen hierbij meeliften, maar zijn niet prioritair. De in ‘de Wielewaal”‘ van oktober 2006 opgenomen uitgebreide toelichting is integraal opgenomen op onze site. U vindt deze bij:  statement.  Kijk hier ook voor meer informatie over de inmiddels gerealiseerde toekomst van het wetland Leekstermeer

Volgnr.        


Periode      

Bijz.

Jaargang 10, nr. 19 de Wielewaal oktober 2010 Jubileumnummer
Thema Biodiversiteit
Jaargang 10, nr. 18 de Wielewaal april 2010  
Jaargang   9, nr. 17 de Wielewaal oktober 2009  
Jaargang   9, nr. 16 de Wielewaal april 2009  

Jaargang   8, nr. 15

de Wielewaal oktober 2008  
Jaargang   8, nr. 14 de Wielewaal april 2008  
Jaargang   7, nr. 13 de Wielewaal oktober 2007

Themanummer
“Tussen Vredewold en Langewold”

Jaargang   7, nr. 12 de Wielewaal april 2007  
Jaargang   6  nr. 11 de Wielewaal oktober 2006 Themanummer
“Wetland                          Leekstermeergebied”
Jaargang   6, nr. 10 de Wielewaal april 2006  

Jaargang   5, nr.   9

de Wielewaal oktober 2005  
Jaargang   5,
nr.   8  
de Wielewaal april 2005  
Jaargang   4,
nr.   7
de Wielewaal oktober 2004  
Jaargang   4,
nr.   6
de Wielewaal april 2004  
Jaargang   3,
nr.   5
de Wielewaal oktober 2003  
Jaargang   3,
nr.  4
de Wielewaal april 2003  
Jaargang   2,
nr.  3
de Wielewaal november 2002  

Jaargang   2,
nr.  2

de Wielewaal april 2002  
Jaargang   1,
nr.   1  
de Wielewaal september 2001 Allereerste nummer