Beleid en organisatie

Een organisatie als IVN Natuureducatie, en daarmee ook wij als afdeling Westerkwartier e.o. voert een bepaald beleid en dient aan een aantal organisatorische voorwaarden te voldoen.

Als eerste dient er een bestuur te zijn bestaande uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Wie dit zijn, hoe het bestuur verder is opgebouwd alsmede onze contactgegevens vindt u onder contact en bestuur.

Daarnaast dient er een degelijke ledenregistratie te zijn.
Wij hebben dat gedelegeerd naar de landelijke ledenadministratie van IVN Natuureducatie.
Onze eigen ledenadministrateur heeft toegang tot dit systeem (Procurios) en kan daarin ook zelfstandig werken.
Het spreekt voor zich dat ook voor ons de algemene privacywetgeving (AVG) geldend is, wij hebben dat samengevat in een eigen privacy-verklaring.

Uiteraard kent ook onze afdeling eigen statuten en een huishoudelijk reglement.

Binnen IVN Natuureducatie, en in het verlengde hiervan ook binnen IVN Westerkwartier e.o., staat veiligheid en correcte bejegening centraal.
We hebben ons beleid op dit gebied vastgelegd in de notitie “In Veilige handen bij IVN Westerkwartier e.o.“.

Als laatste, IVN Natuureducatie is met zijn lokale afdelingen een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Dat betekent dat we transparant moeten zijn in onze financiële handel en wandel.
Op een afzonderlijke pagina vindt u onze jaarrekeningen, begrotingen én jaarverslagen over de afgelopen vijf jaar.