ANBI en Jaarstukken

 

Jaarstukken en Financiële verantwoording

Wie geïnteresseerd is in het wel en wee van de afdeling, de projecten waaraan gewerkt wordt of werd, het bereik van de afdeling en de plannen voor de toekomst, vindt op deze pagina de jaarverslagen met de bijbehorende financiële verantwoording van IVN Westerkwartier e.o. over de afgelopen 5 jaar.

Jaar

Begroting

Jaarrekening

Jaarverslag (+ jaarplan)

2024

begroting IVN Westerkwartier e.o. 2024

jaarplan 2024

2023

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2023 jaarrekening IVN Westerkwartier e.o. 2023

jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2023

2022

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2022 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2022 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2022

2021

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2021 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2021 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2021

2020

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2020 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2020 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2020

2019

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarrekening IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2019

Gegevens voor (zakelijke) partners:

-Het KvK nr.   van IVN Westerkwartier e.o. is:   40025215
-Het RSIN      van IVN Westerkwartier e.o. is:   805221670
-Het rek.nr.    van IVN Westerkwartier e.o. is:   NL 28 RBRB 8842 1013 62
N.B.: de voormalige RABO bankrek.nr. is per 1 januari 2024 niet meer in gebruik !