ANBI en Jaarstukken

 

Jaarstukken en Financiële verantwoording

Wie geinteresseerd is in het wel en wee van de afdeling, de projecten waaraan gewerkt wordt of werd, het bereik van de afdeling en de plannen voor de toekomst, vindt op deze pagina de jaarverslagen met de bijbehorende financiële verantwoording van het per 30 augustus 2019 in IVN Westerkwartier e.o. opgegane IN Leek-Nietap en IVN Grootegast e.o. over de afgelopen 3 jaar.
Tot en met 2018 vindt u hier de verantwoording van de afzonderlijke afdelingen.
Voor 2019 vindt u de eerste begroting van de nieuwe IVN afdeling Westerkwartier e.o., na 30 augustus samengesteld uit de twee eerder afzonderlijke begrotingen.

Jaar

Begroting

Jaarrekening

Jaarverslag

2023

Begroting 2023

2022

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2022 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2022 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2022

2021

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2021 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2021 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2021

2020

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2020 Financieel jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2020 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2020

2019

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarrekening IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2019

2018

Begroting Leek-Nietap 2018

Begroting Grootegast e.o. 2018

Jaarrekening Leek-Nietap 2018

Jaarrekening Grootegast 2018

Jaarverslag Leek-Nietap 2018

Jaarverslag Grootegast 2018

Gegevens voor (zakelijke) partners:

-Het KvK nr.   van IVN Westerkwartier e.o. is:   40025215
-Het RSIN       van IVN Westerkwartier e.o. is:   805221670
-Het rek.nr.    van IVN Westerkwartier e.o. is:   NL 42 RABO 0335 1844 48