Lidmaatschap

Lid, huisgenoot of jonger dan 18 jaar ?

Lid van IVN Westerkwartier e.o. bent u al vanaf € 25,= per jaar.

Daarvoor kunt u (vrijwel) altijd kostenloos meedoen met al onze activiteiten.
U kunt gratis lid worden van en deelnemen aan de activiteiten van onze werkgroepen.
U ontvangt elke 6 weken de Nieuwsbrief van onze afdeling en vier maal per jaar het IVN magazine “Mens en Natuur”
En u kunt met 10% korting aankopen doen in de IVN webshop (uitgezonderd op boeken)

Nieuwe lidmaatschappen bij IVN, en daarmee ook bij onze afdeling IVN Westerkwartier e.o., lopen altijd via de centrale ledenadministratie in Amsterdam.
U komt daar automatisch via de groene ‘Lid worden’ button rechtsboven in het hoofdmenu.

De centrale ledenadministratie kent maar één soort lid, en dat is het zgn. hoofdlid. Deze betaald € 25,= per jaar.
Dit bedrag wordt dan ook automatisch aan elke inschrijving gekoppeld.

Als afdeling hebben we echter een genuanceerder contributiebeleid.
Indien u zich aanmeldt en er woont nog, of alreeds, een andere hoofdlid op hetzelfde adres,
dan hanteren wij voor het 2e en elk volgend lid een tarief van € 5,= per jaar.
Per 1 jan. 2024 wordt dit € 7,= per jaar.

En voor jongeren onder 18 jaar hanteren we geen tarief, zij zijn bij ons gratis lid.

Indien u een 2e of volgend lid bent op een adres waar reeds een lid de volle € 25,= betaalt,
of indien u een jongere bent, of een kind aanmeldt onder de 18 jaar,
meldt u zich dan s.v.p. bij onze ledenadministrateur via: ivnwesterkwartiereo@gmail.com
Dan kunnen wij het tarief voor u in de landelijke ledenadministratie omzetten in de door ons gehanteerde lokale tarieven.
Voor uw lidmaatschap heeft dit, behalve een kostenverlaging, verder geen enkel effect.

Hoewel wij op de hoogte worden gesteld van elke nieuwe inschrijving waarbij iemand aangeeft lid te willen zijn van IVN Westerkwartier e.o.
kunnen wij daar niet altijd uit afleiden of het om een eerste, tweede of volgend lid op één en hetzelfde woonadres gaat.

Als u het ons meldt, dan maken wij het voor u in orde.