Werkgebied Plantenwerkgroep

Op deze pagina leest u wat meer over geschiedenis en werkzaamheden van de Plantenwerkgroep.

De plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier e.o. is sinds de oprichting in 2010 een actief bestaan gaan leiden. Inmiddels is deze werkgroep met 17 leden en een vaste kern van zes personen jaarlijks actief op het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies.

Zo is er gedurende 2016 een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de flora rondom de borg Nienoord in Leek, wat heeft geleid tot een lijvig Planteninventarisatie 2015-2016 Nienoord met aanbevelingen t.b.v. het toekomstig beheer.

Om u een indruk te geven van waar de plantenwerkgroep zich zoal mee bezig houdt, onderstaand  een kort resumee over 2019.

De werkgroep hield in 2019 een drietal winteractiviteiten (determinatiesessies) en 8 groeiseizoenactiviteiten (waarvan 5  determinatie-sessies). 

Vanuit het Groninger Landschap lag er een concrete vraag om drie gebieden te inventariseren: het Harense bos, het Bolmeer en het Nanninga’s bos.
Ten eerste wil het GL globaal weten wat er in de gebieden qua planten voorkomt.
Ten tweede is in een van deze gebiedjes een stukje grond afgeplagd en het GL wil graag weten welke planten daar terugkomen.

Ook de beheerders van het natuurgebied de Kuzumerkooi te Oldekerk hebben gevraagd of de PWG dit gebied wil inventariseren. De reden achter dit verzoek is onder andere dat de beheerders een goed maaibeleid willen opstellen.

Bij het FLORON-project ‘Mijn Berm Bloeit’ worden bermen geïnventariseerd op wat er bloeit aan planten en welke insecten hierop af komen.
Al monitorend zijn in 2019 daarom een veenberm, een zandberm en een kleiberm bezocht en geïnventariseerd om een idee krijgen hoe de bermen er in het Westerkwartier kwalitatief bij liggen en wat er evt. aan het gemeentelijke bermbeheer valt te verbeteren.

Daarnaast bracht de PWG een bezoek aan de natuurgebiedjes bij De Zijlen in Tolbert. Medio 2022 gaat de huidig beheerder met pensioen en zal niet worden opgevolgd. De herinrichting van dit terrein loopt dan op zijn einde en de Zijlen zal dit gebied dan overdragen aan de gemeente Westerkwartier: de gemeente wordt dan eigenaar én beheerder.