Publicaties

Op deze pagina vindt u een aantal links naar publicaties, routes en verslagen.

Allereerst onze Nieuwsbrief.
Met de oprichting van IVN Westerkwartier e.o. hebben we het doen uitkomen van een eigen afdelingsblad vaarwel gezegd.
Efficienter en dichter op de actualiteit is een Nieuwsbrief, zeker nu vrijwel iedereen de beschikking heeft over een eigen computer.
We zijn nog maar net begonnen, een eerste Nieuwsbrief is begin mei 2020 verschenen.
U vindt deze en toekomstige Nieuwbrieven hier.

 
Zoals gezegd kent IVN Westerkwartier e.o. geen eigen afdelingsblad.
Desalnietemin hebben we ter ere van de oprichting van IVN Westerkwartier e.o. in april 2020 eenmalig een afdelingsblad doen verschijnen waarin de werkgroepen aan het woord komen.
Onderstaand vind u de link naar de:
- doorbladerbare versie afdelingsblad 2020
- scrollversie afdelingsblad april 2020.

De voorlopers van IVN Westerkwartier e.o. kenden in het verleden wél ieder een eigen afdelingsblad.
Voor de voormalige afdeling Leek-Nietap was dat de Wielewaal, voor het eerst verschenen in 2001.
Voor de voormalige afdeling Grootegast e.o. was dat de Ratelaar, voor het eerst uitgebracht in 1992.
De historische uitgaven van beide voornoemde afdelingen zijn terug te vinden op resp.  de Wielewaal en de Ratelaar.

Door de jaren heen ontwikkelde onze afdeling een aantal fietsroutes
en een wandeling.

Van de meest recente activiteiten treft u een activiteitenverslag.

Voor de jeugd hebben we een aantal knutselbladen.  

En in verband met o.a. onze ANBI-status vindt u hier de jaarstukken.

Door de jaren heen hebben we groot aantal boeken verworven, waaruit u via de Catalogus kunt lenen.
Naast boeken valt er ook veel specialistische kennis te vergaren bij een groot aantal soortenorganisaties. Om u op weg te helpen vindt u op deze pagina ook vele verenigingen en stichtingen met hun respectievelijke website.

Een enkele keer wordt onze expertise, meestal via een werkgroep of een terzake deskundig lid, gevraagd door externen.
Daar waar dit heeft geleid tot een rapport kunt u deze teruglezen op onze pagina rapporten.