ANBI en Jaarstukken

Jaarstukken en Financiële verantwoording

Wie geinteresseerd is in het wel en wee van de afdeling, de projecten waaraan gewerkt wordt of werd, het bereik van de afdeling en de plannen voor de toekomst, vindt op deze pagina de jaarverslagen met de bijbehorende financiële verantwoording van het per 30 augustus 2019 in IVN Westerkwartier e.o. opgegane IVN Leek-Nietap en IVN Grootegast e.o. over de afgelopen 3 jaar.
Tot en met 2018 vindt u hier de verantwoording van de afzonderlijke afdelingen.
Voor 2019 vindt u de eerste begroting van de nieuwe IVN afdeling Westerkwartier e.o., na 30 augustus samengesteld uit de twee eerder afzonderlijke begrotingen.
 

Jaar

Begroting

Jaarrekening

Jaarverslag

2020

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2020

Jaarrekening IVN Westerkwartier e.o. 2020 (nog niet vastgesteld!)

Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2020 (nog niet vastgesteld!)

2019

Begroting IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarrekening IVN Westerkwartier e.o. 2019 Jaarverslag IVN Westerkwartier e.o. 2019

2018

Begroting Leek-Nietap 2018

Begroting Grootegast e.o. 2018

Jaarrekening Leek-Nietap 2018

Jaarrekening Grootegast 2018

Jaarverslag Leek-Nietap 2018

Jaarverslag Grootegast 2018

2017

Begroting Leek-Nietap 2017

Begroting Grootegast e.o. 2017

Jaarrekening Leek-Nietap 2017

Jaarrekening Grootegast 2017

Jaarverslag Leek-Nietap 2017

Jaarverslag Grootegast 2017

2016

Begroting Leek-Nietap 2016
Begroting Grootegast e.o. 2016

Jaarrrekening Leek-Nietap 2016
Jaarrekening Grootegast 2016

Jaarverslag Leek-Nietap 2016


Jaarverslag Grootegast 2016


Gegevens voor (zakelijke) partners:

-Het KvK nr.   van IVN Westerkwartier e.o.
                        is:   40025215
-Het RSIN       is:   805221670
-Het rek.nr.    is:   NL 42 RABO 0335 1844 48