Duurzaamheid

Goran

Achtergrond
De Werkgroep Duurzaamheid  is opgericht in 2016. We zijn van start gegaan met het organiseren van activiteiten met het thema “Duurzaam Eten”. We hebben workshops gegeven en zijn met onderzoeksprojecten gestart, zie hieronder. We zijn vooral actief met aanplant, onderhoud en gebruik van eetbare planten: fruit, noten, eetbaar blad, bloemen etc. En met educatie. Bij deze lokale ecologische voedselproductie werken we samen met de natuur.
Coördinator: Goran Christiansson, met back-up Wim Kok.
Email: duurzaamheid@ivn-eemland.nl

Workshops Duurzaam Eten, van EetbaarSoest & IVN Eemland 
Zaterdagen 14 -16 uur
Prijs: gratis (vrijwillige donatie)
Aanmelden: info@EetbaarSoest.nl
Voor de data, locaties en de onderwerpen van de workshops: zie o.a. de website Eetbaar Soest

Belangrijke locaties waar we actief zijn:
– Kinderboerderij De Veenweide, Vedelaarpad 52, Soest.
– Voormalige kwekerij en boomgaard tegenover Paleis Soestdijk,
Amsterdamsestraatweg (langs de Praamgracht). 
Zie de pagina over de Kwekerij/boomgaard Soestdijk
– Biologische boerderij Het Derde Erf, Birktstraat 125, Soest.
– Clemenshof op de Clemensstraat en diverse kleinere projecten in Soest en omgeving. 

Onderzoeksprojecten: “Slaboom” en “Eetbare Houtwal”
We hebben één onderzoeksproject gestart in 2016: “Slaboom – oogst en koken” om te onderzoeken hoe we het beste lindeblad kunnen telen, oogsten, bewaren en bereiden. We hebben 20+ bomen geplant om te bestuderen hoeveel we kunnen oogsten in jaar 1, 2, 3, etc.
Voorlopige conclusie is dat de winterlinde (Tilia cordata) de lekkerste is en dat de smaak vooral beïnvloed wordt door de leeftijd van de bladeren.

Eetbare Houtwal
We hebben op De Veenweide klassieke houtwal/bomensingels aangeplant, maar met uitsluitend bomen/struiken met geselecteerde eetbare vruchten of bladeren. Dit willen we op meer locaties doen; we zoeken naar grond. 
We willen bestuderen hoeveel eten we kunnen produceren in het landschap, in een ecologische vorm.

2017 en 2018
De Pluk- en proeftuin op De Veenweide hebben we qua aanplant afgerond. Een nieuwe compostplaats is ingericht. Er zijn educatieborden bijgekomen. Ook is bijgedragen aan een insectentuin. 
Alle basisscholen van Soest krijgen daar les. 

Bij boerderij Het Derde Erf is op achterliggend weiland een walnotenboomgaard aangelegd. Via “Groen aan de Buurt” zijn op de van Goyenlaan fruitbomen geplant. Op de Clemensstraat is boomgaard Clemenshof aangelegd. 

2019
Er komt een nieuw Landschapsontwikkelingsplan in Soest; we hebben aandacht gevraagd voor duurzame voedselproducten.
Op de Veenweide is een moestuin aangelegd die m.b.v. vrijwilligers en basisscholen wordt onderhouden. Voor de tweede keer is een cursus moestuinieren gegeven voor beginners.
Met de nieuwe eigenaren van Paleis Soestdijk is een gebruikersovereenkomst afgesloten om het terrein van de voormalige kwekerij en boomgaard tegenover het paleis te onderhouden en te gebruiken. Er was 15 jaar achterstallig onderhoud. We hebben alle fruitbomen gesnoeid en veel nieuwe fruit- en notenbomen geplant. We hebben er vijf open dagen georganiseerd, die goed werden bezocht.
Voor boerderij het Derde Erf is een erfbeplantingsplan gemaakt en bij de Gemeente subsidie aangevraagd.

2020
We gaan de paleisboomgaard verder inrichten en benutten. Hopelijk op het Derde Erf aanplanten. En we gaan door met educatie: workshops, cursussen, open dagen. 

fermenteren