Biezenveld

Het Biezenveld Reynhove vangt water op en zuivert water uit Soest. Na hevige regenbuien wordt het teveel aan regenwater dat de Eng afstroomt opgevangen in het Biezenveld.
Tweede functie: het rioolwater van Soesterberg wordt hier gezuiverd.
De biezen zuiveren het water op natuurlijke wijze door de voedingsstoffen weg te halen. Na enige tijd wordt het water via de Kloostergracht geloosd op de Eem.

Ligging
Aan de Peter van den Breemerweg, net buiten Soest.

Hoe komt u er?
Volg vanaf de Oude Kerk de Peter van den Breemerweg. Het Biezenveldje ligt aan de linkerkant.
Het gebiedje is niet toegankelijk voor publiek. Vogels en andere dieren hebben dan ook alle rust om hier te foerageren en te rusten.
Af en toe wordt het Biezenveldje tijdens een IVN-publiekswandeling bezocht.

Wandelpaden
Dit stukje natuur is niet toegankelijk voor publiek. Er zijn dan ook geen wandelpaden.
Wel kunt u het veldje vanaf de weg zien liggen.

Eten en drinken: Geen
Eigenaar: Gemeente Soest
Omvang: 16.000 vierkante meter

Verklaring naam
In dit veldje veel biezen, aangeplant om regenwater te zuiveren. Reynhove verwijst waarschijnlijk naar De lotgevallen van Ferdinand Huyck. (2 delen 1840) een historische avonturenroman van Jacob van Lennep. Op zijn reis van Italië naar Amsterdam deed Ferdinand Huyck de herberg in Soest aan (gebouw bestaat nog steeds, vlakbij de Oude Kerk). Later op zijn reis trekt hij op met iemand die Reynhove heet.

Geschiedenis
Aangelegd in 1995. Uitgebreid met een ijsvogelwand in 2007 en nogmaals uitgebreid voor flora- en fauna ontwikkeling in 2011.

Wat kunt u in dit gebied verwachten?
Vanzelfsprekend: veel water en biezen. En heel veel watersnippen. Regelmatig 40 tot 60 stuks.
Ook: de gekraagde roodstaart, de rietgors, de braamsluiper, de raaf, de zwarte zwaan, de buizerd en vele andere (water)vogels. Ook de ijsvogel is in en rond het Biezenveldje gesignaleerd.

Eind 2007 is er een speciale ijsvogelwand aangelegd om te broeden. De wand is zo gemaakt dat deze ook interessant is voor oeverzwaluwen. Oeverzwaluwen zijn kolonievogels, zij worden dan ook in grote getalen verwacht.
In de wand is slechts ruimte voor één ijsvogelpaartje. Meer kan niet want dan knokken ze elkaar het territorium uit.

Verder oa.:
Vele soorten libellen, voor waaronder de vroege glazenmaker (Rode Lijst-soort). Ook gesignaleerd: de kleine watersalamander, zowel mannetjes als vrouwtjes en de hazelworm.

Meer informatie
De sleutel van het hek is in handen van de beheerder van het buitengebied, gemeente Soest.

ijsvogel: foto IVN