Publicaties

IVN Eemland produceert een maandelijkse nieuwsbrief. Deze bevat onder meer een agenda, informatie over komende activiteiten, korte verslagen en achtergrond artikelen. Ook is er aandacht voor activiteiten van andere natuurorganisaties in onze regio. De nieuwsbrief verschijnt uitsluitend digitaal (in pdf formaat) en wordt via e-mail verstuurd aan onze leden, donateurs en relaties. Hier kunt u eerder verschenen nieuwsbrieven inzien.

NatuurNabij was de naam van ons verenigingsblad dat in voorbije jaren in druk verscheen. Een deel hiervan is gedigitaliseerd en kunt u hier nalezen.

Onze jaarverslagen vindt u hier.