Bunschoten

Waarom oprichting Natuurwerkgroep Bunschoten op 15 mei 2001?

Maandelijkse inventarisering bij de Westdijk
Het waterleidingbedrijf Vitens heeft op hun waterwinterrein aan de Westdijk op initiatief van de Natuurwerkgroep een tweetal plasjes aangelegd, die sinds juli 2001 maandelijks worden geïnventariseerd op de eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur. Er komen veel vogels en vogelaars op de plasjes af.
Dit voorbeeld heeft tot gevolg gehad dat Staatsbosbeheer er vlak naast een natuurgebied heeft aangelegd, oostelijk van de plasjes van Vitens.
Bij het onderhoud van deze plasjes was samenwerking tussen het waterbedrijf, het waterschap en de gemeente noodzakelijk. De Natuurwerkgroep heeft deze samenwerking voor elkaar gekregen en ten gevolge hiervan in 2009 de Natuur- en Milieuprijs ontvangen van de provincie Utrecht.
Klik hier voor meer informatie en telresultaten.

Vebowand
Op initiatief van een van de leden van de natuurwerkgroep heeft de gemeente Bunschoten in 2003 een oeverzwaluwenwand gebouwd. Hieraan broedden jaarlijks honderden paartjes oeverzwaluwen met een maximum van 459 paartjes oeverzwaluwen. Deze “Bunschoter Wand”  is in het najaar van 2012 definitief omgebouwd tot “Vebowand Bunschoten” en was op 13 april 2013 helemaal gereed.
De wand is gelegen langs de Rengerswetering aan de oostkant van het industrieterrein Haarbrug Noord en is goed te bekijken vanaf de Nijkerkerweg.
De natuurwerkgroep onderhoudt de Vebowand Bunschoten jaarlijks door de nestgangen na het broedseizoen leeg en schoon te maken, ze weer op te vullen met aangestampt zand en de nesten in de winterperiode af te dekken om nestelen van ijsvogels aan de wand te voorkomen.
Tijdens het broedseizoen houdt de Natuurwerkgroep de wand vrij van kruiden zodat de oeverzwaluwen er ongestoord aan kunnen broeden.

Meer informatie over het ontstaan van de Vebowand en de resultaten van 2013 tm 2015: Vebowand te Bunschoten
2017: In de zomer 2017 hebben maar liefst 385 paartjes oeverzwaluwen gebroed aan de Vebowand.
2018: Bericht 12 juni 2018 Oeverzwaluwen hebben het moeilijk
De Bunschoter TV maakte meerdere rapportages:
Oeverzwaluwen deel 1 en deel 2
Voorts een reportage van de onderhoudswerkzaamheden, klik hier en een interview in 2019 over het onderhoud aan de Vebowand (minuut 7-12) met aan het einde een serie over de kerkuilen (minuut 13.00-14.45).

Nieuwsbrief
De natuurwerkgroep brengt sinds 2006 elke twee maanden een Nieuwsbrief uit met daarin alle nieuwtjes van de afgelopen twee maanden en de aanstaande werkzaamheden van de natuurwerkgroep. Deze Nieuwsbrief wordt aan iedere geïnteresseerde digitaal toegestuurd.

Overige activiteiten
Daarnaast onderneemt de werkgroep nog veel losse activiteiten, zoals het inrichten en bemensen van vogelkijkpunten tijdens fietstocht van de BBBB-dag, activiteiten tijdens de Vogelweek, gidsen op de fietsboot de Eemlijn, polder- en vogellessen aan basisscholen, inventariseren van broedende uilen en plaatsen van nestkasten voor uilen binnen de gemeente, adviseren en aanbrengen van kunstnesten voor boerenzwaluwen onder bruggetjes, onderhouden van een educatieve vlinder- en vogelvriendelijke buurttuin aan de Vivaldiweg – Bachlaan, etc.

De Natuurwerkgroep Bunschoten is in juni 2014 een onderdeel geworden van IVN Eemland.
Coördinator van de werkgroep: Hayo Nijenhuis
bunschoten@ivn-eemland.nl

waterral WSfoto hierboven: Waterral, Wim Smeets

foto kop: Visdief, Wim Smeets