Vogels

De Vogelwerkgroep van IVN Eemland is zeer actief in met name Soest en omgeving.
Coördinator: vacature
Contact: zie de contactpersonen van de onderstaande groepen
Zie ook de werkgroepen Bunschoten, Eemnes en Weidevogels.

IJsvogels
We zijn druk bezig met aanleggen en onderhouden van wandjes in het Biezenveldje, het Slangenbosje en andere locaties in Soest. Doel: ijsvogels aan een geschikte broedgelegenheid helpen. Verder registreren we waarnemingen op de website van Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken.
Coördinator: Jasper Willemsen,
email ijsvogels@ivn-eemland.nl of 0642033533.

Roofvogels
Ism de Werkgroep Roofvogels Nederland controleren wij zoveel mogelijk gebieden in Eemland op bewoonde roofvogelnesten. Bewoonde nesten bezoeken wij regelmatig. Wij proberen de jongen te ringen. De broedresultaten noteren we op een nestkaart voor de WRN, die weer nauw samenwerkt met het SOVON.
Coördinator: Martine van der Kaa,
email roofvogels@ivn-eemland.nl of 035-6011652

Uilen
Er hangen al heel wat uilenkasten in Soest. Die kasten zijn door ons geplaatst en worden regelmatig gecontroleerd. Als de jongen de juiste leeftijd hebben, proberen we ze te ringen (door een erkende ringer van de WRN) om zo onderzoek te kunnen doen naar de ontwikkelingen van de uilenpopulatie.
Coördinator: Len de Goede,
email  uilenwerkgroepsoest.17@gmail.com of 06-24334528

Zwaluwen
Aan de Koninginnelaan en op andere plekken in Soest hebben wij in samenwerking met wijkbeheer ‘t Hart zwaluwnestkasten geplaatst en gecontroleerd. Op het terrein van de Soester Waterzuivering is een gierzwaluwflat opgehangen. Hierin kunnen 13 gierzwaluwkoppels een onderkomen vinden.

steenuilsteenuil – Peter van der Wijst

foto kop: jonge bosuil – BW