Vogels

In de ban van de roep van de middelste bonte specht

De Oude IJsselstreek 26 maart 2023

Verslag van de vogelexcursie in de Kruisbergse Bossen op 19 maart jl, georganiseerd door onze Vogelwerkgroep

Om 7.00 uur ’s morgens verzamelden een 18-tal deelnemers zich met aanvankelijk een schraal zonnetje en later een beetje bewolking op de parkeerplaats GLK Hagen aan de 2e Loolaan. Enkele deelnemers stonden nog te wachten op de oude verzamelplaats bij ‘De Kelder’ maar voegden zich snel bij de groep. Frans Witjes heette een ieder welkom, vertelde iets over het ontstaan van de Kruisbergse bossen en vroeg naar de belangstelling van de deelnemers, waarbij hij meteen het kennis niveau peilde. Marjon deelde de leen-verrekijkers uit. Enkele ervaren deelnemers liepen mee, maar er was vooral veel deelname van beginnende enthousiaste vogelaars, waaronder enkele deelnemers van de huidige beginnerscursus. De opmerking: “Ik leer de geluiden nooit uit elkaar te houden”,  viel regelmatig. Frans met zijn ervaring stelde de mensen hierover gerust, hem was het zelfs gelukt en dat zonder mobiel en de app Birdnet.

De grote bonte specht en de groene specht begroetten ons al snel met roffel en lachende roep. Ook de boomklever, ook wel ‘plakspecht’ genoemd, hoorden en zagen we al snel. Toen zowel de roodborst, merel en winterkoning tegelijk een concert begonnen te verzorgen werd het lastiger. Maar door ze te zien zingen konden ze snel onderscheiden worden door de deelnemers. De relatief makkelijk te herkennen geluiden van de vink (vinkenslag) en de koolmees (fietspompje) begeleidden ons ongeveer de gehele wandeling. Eindelijk hoorden en zagen we ook de zanglijster met zijn fraaie zang, waarbij elke strofe driemaal herhaald werd. Het krassen van de zwarte kraai werd door Frans eveneens als zang betiteld. Een overvliegende sperwer en enkele buizerds werden eveneens gespot.

Opeens hoorden we een aparte roep waarin sommigen van ons de gaai meenden te herkennen. Frans wees ons uiteindelijk op de veroorzaker. Het bleek de baltsroep te zijn van de middelste bonte specht. Op een boomstam showde deze vogel zich en liet zijn bijzonder roep horen. Hij had een dankbaar publiek. Toen we op de tweede ven ook nog kuifeenden en dodaarzen ontdekten naast de gangbare soorten, zoals wilde eenden, reigers en meerkoeten, was op deze ochtend het vroege ontwaken vergeten. Op de terugweg zagen we nog een vrouwtje goudvink in een boomtop.

Verslag door mede-gids Gert Jan Hoornenborg

Foto’s: Frans Witjes en Henk Oostendorp

Ontdek meer over

Deel deze pagina