Kaldenbroek

Ten noorden van Grubbenvorst ligt het laaggelegen natuurgebied het Kaldenbroek. Het is een verlande, oude Maasmeander. Bossen van elzen, berken en populieren wisselen af met schrale graslanden.

Door het gebied vloeit de Molenbeek van Lottum die samen met de Siebersbeek even ten zuiden van Lottum uitmondt in de Maas.

Het domein is, samen met (een deel van) het kasteeltje Huize Kaldenboek, eigendom van het Limburgs Landschap.

Het is een mooi rustig gebied, waar je heel bijzondere planten en dieren tegenkomt. Met name de graslanden zijn waardevolle gebieden met veel zeldzame rode-lijstsoorten. Zeker een wandeling waard. Om een indruk te krijgen, kijk hier.

 

Werkzaamheden

VNel

De VNeL-werkgroep voert er beheeractiviteiten uit voor het Limburgs Landschap. De Vogelwerkgroep volgt hier in het kader van het Broedvogelmonitoringproject (BMP) de vogelstand. Bart Reintjes, coördinator van de VNeL-werkgroep, inventariseert al sedert 1998 het gebied in opdracht van het Limburgs Landschap. Veel van zijn waarnemingen vind je op Waarneming.nl

Zin om het Kaldenbroek eens te verkennen? Hier kun je zien hoe je er kunt komen.
Hieronder kun je een wandelkaart downloaden, een samenvatting van het verslag van de planteninventarisatie, wat extra info en een ommetje.

Kaldenbroek wandelkaart